EÇS/1/69 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/1/71

ettiler. Kral Herakl (Kayser Herakliyos). temiz olmayan oğ­lunu temiz yapmak için şiarı zafer olan serdâra rehin verdi. Müslümanlar nice yüz bin kere yüz bin kuruşluk mal ve ha­zineleri alıp sevinçli olarak Arabistan illerine dönüp selâmetle ve ganimet almış olarak Şam'a girdiler.


İkinci Kuşatma[düzenle | kaynağı değiştir]

Resûl-ü Ekrem'in hicretinin elli ikinci senesinde Resulullah'ın alemdarı (bayraktarı) Ebâ Eyyûbel-Ensârî aleyhi rahmetülbârî (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) Hazretleri ve Abbas oğlu Abdullah, Yezid oğlu Abdullah Hazretleri ve nice bin Eshâb-ı Kiram ile, elli bin cesur ve yiğit İslâm askeri iki yüz parça sandala binip Mesleme Hazretleri dahi askerin arkasın­dan imdat olarak geldi.

Bütün asker, uygun günlerde Rodos'a varıp, orada muhafız olarak bulunan İslâm askerlerine zahire ve imdat koydular. Oradan İslâmbol'un Yedikule tarafında gemileri limana koyup kara tarafından kaleyi kuşatmağa baş­ladılar. Yine gemiler, dört tarafını yağma ederek harap edip, İslâm askeri ganimet aldılar.

Altı ay bu şekilde sabah akşam, cennet kokulu Şam as­keri, kötü tabiatlı ve murdar küffar ile sıkı cenk edip, Allah'ın hikmeti, bütün Allah'ın birliğine inanan askerler gülbank-ı Muhammedi ile muvaffak olup yürüyüş ederken, şiarı zafer olan serdâr Ebâ Eyyûbel-Ensârî Hazretleri ok ile vurulup şe­hid oldu. Fakat sahih olan rivayete göre, ishal hastalığından vefat etti. Başka bir rivayet: Altı ay kuşatmadan sonra kale fetholunamayıp kışın şiddeti bastı. Akdenizin dalgalanmasın­dan bütün gemiciler ve gemiler batıp... askere haber ettüler.

Asker içinde bir dedikodu "Fethinden vaz geçelim. Geçen seneden daha fazla haraç alalım" diye İslâm askeri müşavere edip bu tedbir üzere Herakl krala (Kayser Herakliyos'a) elçi gönderip onlar dahi haracı kabul ettiler.

Oradan bazı sahâbe-i Kiram:

"Ah! Bari gelmişken kaleye girip Ayasofya'da iki rekât


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.