FANDOMEÇS/1/75 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/77

bâsî halifelerinden Ali oğlu Yahyâ halife iken elli bin adam ile Malatya’yı fethedip oradan İslâmbol’a gelip, kalesine aslâ bakmayıp dört tarafını yağma ve tâlân edip yirmi bin küffarı kılıçtan geçirerek Harran vilayetine geldi (44).


Sekizinci kuşatma Edit

Ali oğlu Yahyâ’nın kuşatmasından on altı sene geçince Yahyâ öldü. Hicretin yüz seksen yedisinde (Milâdî 802) İslâmbol tekfuru Herakliyos Mürd olup İlya (Beşinci leon zamanı) adlı oğlu İslâmbol Kralı iken cennet yapılı Bağdad’dan Hâruner-Reşid (45) yüz elli bin asker’le İslâmbol’u kuşatıp, nihayet (fetihsiz dönüş müşküldür) diye sulh olmak istedi.

İstanbul içinde kraldan bir sığır derisi yer isteyip (46) İlya kral ricasını kabul etti. Hâruner-Reşid sığır derisini incecik dildirip, evvelce Ömer ibni Abdülaziz zamanında Koca Mustafa Paşa semtinde kalan Eshâb-ı Kiram mahallesinin dört tarafına , adı geçen sığır derisi dilimi yerinde kavi bir kale yaptı. İçine asker , yiyecek ve içecek koyup, hersene elli bin filori haraç ve on yıllık haracı peşin alıp, sulh yapıp, Hâruner-Reşid Bağdad’a döndü.

Büyük olaylar ve şiddetli emelleri beyan eder.Ömer ibni Abdülaziz (Emevî Halifesi) asrında Galata kulesi ve İslâmbol’un yarısı barış ile fetholunduktan sonra seç-


(44)Bizans imparatorlarından Dördüncü Kostantin Kopronim zamanına rastlar.(N.A.)

(45) Hâruner-Reşid, Milâdın (786-809) seneleri arasında Halife idi.

(46)Sığır derisi kadar yer istemek işi, eski milletlerin tarihlerinin hemen çoğunda vardır. Bunlardan Kartacalılar da yerleştikleri yeri böyle elde etmişlerdir. Hazret-i Fatih’in de Rumelihisarını yapmak için imparatordan o kadar yer istediği rivayet olunur.(N.A.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.