FANDOMEÇS/1/77 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/79

diye bir alay müşrikler, bu kötü tedbiri, iyi bir tedbir sanıp Hicretin 256 senesinde (Milâdi 869) nice kere yüz bin yere batası kâfirler birdenbire ayaklanıp herkes evinde ibâdetle meşgulken İslâmbol ve Galata’da olan ümmet-i Muhammed arasında bir velvele ve Allah Allah feryadı koptu. Herkes mahallesi ve halkı ile bir yere toplanıp , büyük cenk edip kâfirleri kırıp şehid oldulardı.

Sonunda,kâfirlerin toptan ayaklanmaları karşısında mukavemet imkânı kalmayıp herkes İstanbul içinde akraba ve yakınlarıyla birlikte grup grup cenk ederek parekende ve perişan oldu. Bir çoğu Eminönüne, Arz-ı Mukaddes toprağına düşüp Üsküdar’a geçmek teşebbüsünde iken bir alay yeri cehennem olan Kral, bu Allah’ın kullarına toptan şehid ettiler. Hâlâ bu şehidler yerine Şehid kapısı denir.

Yine nice bin Müslümanı Cep Ali kapısı=(Cibali kapısı) yakınında kırıp şehid edip, mübârek cesetleri toprağa düşüp rahata kavuştular.

Bir fırka Müslümanlar Yedikule yakınında Koca Mustafa Paşa mahallesinde, Hâruner Reşid’in bir sığır postu dilimi büyüklüğünde yaptığı kale içinde kuşatılmışlardı. Bunlar da üç gün üç gece büyük cenk edip sonunda kötü huylu küffar, bunları buldukları yerde şehid ettiler.

Halen İstanbul içinde Saraçhâne yakınında Seken Dede yakınında, Kâ’ariye ve Fethiye yolları üzerinde ve Şehzâde câmii avlusu içinde, Zeyrebaşı semtinde , Unkapanı tarafında ve ekseriya Yeniçerilerin odaları içinde bâzı mezarlar vardır ki, her köşede etrafına parmaklık çevrilmiş mezarlar vardır, bâzı köşelerde sedler üzerinde mezarlar vardır. Bunların hepsi o asırda şehid olan Sahâbe-i Kiram ve ailesi efradıdır ki, onlardan bir tek can dahi kurtulmamıstır. Fakat Galata’da olan ümmet-i Muhammed tamam yirmi üç bin yiğit namlı asker idi, var kuvveti bazuya getirip yedi gün yedi gece cenk edip yedi gün kâfirler üzerine üstün gelip, sonunda kuman-

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.