FANDOMEÇS/1/81 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/83

gitmede..Hârun dahi arkadaki askere kafadar olup konak konak gelip İstanbul’un boğazını alıp, gelen gemileri yakalayıp, bütün askerle karşı İstanbul yakasına geçti. Dört tarafı yağma edip, şehri kuşattı. Kuşatılanlar açlıktan dışarıya çıkınca Battal aman vermeyip, birçoğunu ataş saçan kılıçtan geçirdi ve gaziler o kadar ganimet malı elde ettiler ki, götürmekten âciz kaldılar.

Nihayet bin parça gemiye yükletip Halep İskenderununa gönderdiler. O zaman kral Ya’fur ? idi. Esir edilerek Emîrel-Mü’mîn (Halife) hiç aman vermeyip Ayasofya çanlığına astılar?! Bütün askerler ganimet mallarıyla Bağdad’a gittiler.

Sonra Konstantaniyye yedi sene kadar boş kalıp, nihayet asılan Ya’fur kralın oğlu Frenk tâifesiyle birleşip Konstantaniyye şehrini zaptetti. Adına Kanatur kral derlerdi. Kendisi İstanbul’u Cenevizliler de Galata’nın yarısını elde ettiler.

İşbu Cenevizli Karadeniz sahilinde tâ Kırıma kadar bin yedi yüz kadar kalelere mâlik olmuşlardı. Kral Kanatur yetmiş sene yaşayıp İslâmbol’u o kadar imâr etti ki, buna Rumlar İkinci Konstantin derlerdi. Bu Kanatur çocuk bırakmadan vefat etmekle, bununla sülâlesi sona ermiştir.

Yunanlıların Yenvan tarihinde kayserlerin (İstanbul hükümdarının) sülâleri böyle yazılıdır:

<<Hazret-i Nuh oğlu, Ays oğlu, Madyan oğlu, Yanko oğlu, Pozantin oğlu, Florin oğlu, İliyangor oğlu, Amâleka oğlu, Pozantin oğlu, Kanator Migal oğlu, Mihâil oğlu, İstefan oğlu, Triyandafil oğlu, Kiriş Mihal oğlu, Konstantin oğlu, İlyana oğlu, Herakl Migal oğlu, Yorgi oğlu, Konstantin oğlu, Mihâil oğlu, İstefan oğlu, Herakl oğlu, İliya oğlu, Kanator kral…>>

Kurâbi’nin rivayetleri de Yenvan’ın rivayetine uygun gelmiştir. (50) . Kusuru çok hâkinin dükânlarında kuyumculuk _____________

(50) Şu hükümdar silsilesi, Bizans tarihlerindeki hükümdar listelerine uygun değildir. (Z.D.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.