FANDOMEÇS/1/91 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/93

koparıp, bağ bekçileriyle cenk edip iki taraftan birkaç adam düşüp barışa aykırı iş olduğu Sultan Mehmed'e arz olundu. Onların dahi bu Rumların sulhu bozuşu Fatih Sultan Memed'in cân-ı azizlerine minnet olup yer götürmez deryalar gibi askerle Islâmbolu kuşattı (57). _________________

(57) Fatih Sultan Mehmed birinci defa Osmanlı tahtına (H. 840-M. 1444) senesinde geçip (H. 849 . M. 1445) de babasının tekrar tahta geçmesiyle Manisa valiliğine gönderilmiştir. Babasının vefatı üzrine ikinci defa Osmanlı tahtına (H. 855 M. 1451) tarihinde geçmiştir. Bu ikinci tahta geçişinde 19 yaşının içinde idi. (4 Rebiülevvel 886 - 3 Mayıs 1481) de vefat etmiştir. Vefatında 49 sene, 1 ay, 5 gün yaşamıştı. Saltanat müddeti 30 sene. 2 ay, 14 gündür. Maltepe yakı nında Hünkâr çayırı denilen yerde kuvvetli bir rivayete göre mütedi Yahudi olan doktoru tarafından zehirlenerek vefat etmiştir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.