FANDOMEÇS/1/92 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/94


On Birinci Bölüm Edit

Osmanoğullarından ebülfetih (Fetih Babası) Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'u on birinci defa kuşattığı beyanındadırEdit

Evvelâ Rum tarihçilerinin yazılan üzerine Peygamber'in hicretinin 857 (M. 1453) senesidir ki «Tilke aşeretün kâmiletün» kelimeleri ile ve Muhammed Hân'ın fethi ile olgunluğunu bulmuştur. Adı geçen tarihte Ebulfetih Edirne'den denizler gibi askerle yol alarak, Istanbul'un (Edirnekapısı) dışında bütün Müslüman askerleri çadır ve otlakları yük ve yük çadırları ile durdular.

Anadolu taraflarından nice bin asker Gelibolu Boğazın'dan geçip, islâm askerine katılıp Yedikule taraflarında yer leştiler. Evvelce Uzun Hasan elinden alınan Tokad, Sivas,Kemah, Erzurum, Bayburt ve Tarb Efzun (Trabzon) tarafı askerleri de denizden İstanbul'a gelip karadan bütün asker yine Karadeniz Boğazından geçip Okmeydanı denilen yerde, kâfirlere karşı, o sayısız asker, çadır muallimleri ile ok sahrasını lâle bahçesi haline sokup durdular.

Bütün İslâm askeri İstanbul'un ancak kara tarafını kuşatmağa başlayıp metrisler (siperler) ve lâğım mühimmatları ve top siperleri hazırlığı ile meşgul olup, kalenin ancak iki deniz

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.