FANDOMEÇS/1/98 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/100

yukarı eşiği üzerinde bir horoz tasviri vardır. Onun için (Horoz kapı) derler.

Horoz dede atamız Türk-i Türkân hoca Ahmed Yesevî Hazretlerinin fukarasından olup Hacı Bektâş-ı Velî ile Horasan’dan gelip bir pîr-i fânî idi Fatih ile İstanbul’a gelirken asker içinde gece ve gündüz yirmi dört saatte yirmi dört kere horoz sesi vurup ( Kum yâ gaafilûn = Kalk ey gafiller!»derdi. Müslüman gazileri ona bunun için (Horoz dede) derlermiş.

Merhum Yavuz Er , çok itikatlı olmakla buların şerefine Unkapanı’nın iç yüzünde bir câmi yaptırmıştır ki, hâlâ Sağrıcılar çarşısı içinde (Yavuz Er câmii) ve mahallesi derler. Sonra Horoz dede ömrü son bulunca Horoz kapısı dibinde ölüp, merhum dedemiz Unkapanı kapısı dışında geniş cadde üzerinde bir sofada gömmüştür. Yanda abdesthane muslukları yapıp hâlâ halkın ziyâret ettiği yerdir.

Ayazmend beyi Aliyar bey Karakoyunludan Uzun Hasan’ın amcalarından idi. (Ayazma kapısı) n dan bütün askeriyle kuşattı. Ve abdest tazelemek için bir ayazma kazdırdı, onun için (Ayazma kapısı) derler. Deniz kıyısında suyu sâf ve temiz bir pınardır.

(Hatablı Sultan) Aksaray’da Oduncuzâde demekle tanınan icazetli bir olgun mürşid kimse idi. Bin fukarası ile Odun kapısından kuşatıp bu ismin verilmesinin sebebi odur. Hâlâ (Odun kapısı) derler.

Zindan şeyhi Abdürrauf Samedânî Hazretleri şerefli sadâttan (Peygamber sülâlesinden) ulu sultandır. Hâruner Reşid asrı nda elçilik ile gelip zehirleyerek Kralın şehid ettiği Baba Cafer Sultan, Şeyh Zindânî Hazretlerinin atasıdır. Zindan kapısı içinde gömülü olduğu Şeyh Zindânî bilip, Fatih ile birlikte Edirne’den gelince, üç bin sâdat-i kiram ile aman vermeyip Zindan kapısını kale edip, kale içinde büyük dedesine varıp ziyâret etti. Kendi yeşil sarığını dedesi Baba Cafer Sultanın mubârek başı yerine koyup fetihten sonra yetmiş sene türbedar oldu. Fetihten sonra Fatih orayı yine zindan

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.