EÇS/10/109 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/10/111tirdikleri esirlerin bir kaçından sorulunca (Vallahi kalede zahiremiz çoktur amma askerimiz yoktur. Cenk edenlerimiz avretlerimizdir. Sizin top güllelerinizden ve yıkılan evlerin serpintisinden ve yağmur gibi yağan kurşunların dertlerin­den göz açamaz olduk) diye haber verdiler.

Ertesi günü acem lâğımları tamam olup, direklerine hep neft, zift sürerek ateş verdiler. Bir saat sonra Ali Paşa tara­fındaki ak tabyanın beşyüz adım duvarları, hendek içine uç­tu. Ve duvar üstünde metrislerde olan düşman cehennemim dibine geçti. Bir çoğunu da gaaziler yağma edüp, esir ettiler. Bu Aktabya yıkılınca bizim balyemez toplarına ateş edüp, yıkılan duvarın arkasındaki dağlar gibi topraklar bayır bayır olup, hisar içindeki evler çatır çatır, kütür kütür öyle harap oldu ki, bütün üst katları yerle bir olup, kale duvarından hü­cum etmekte kolay oldu. Düşman yıkılan duvarları çeşitli hile ve şeytanlıkla tamir yaptı. O gün yine bütün tımar ve zeamet erbabına bin akçe ve yazıları başına yüzer adet çit çubukları ferman olundu ki, (Hendek içindeki balçık üzerine çitler döşeyip, kalenin her tarafına merdivenleri koyup, yürüyüş oluna.) Bir çoğu hazır imiş... Bir gece içinde hen­dek içindeki çamurların üzerine çubuk çitleri döşeyip, büyük cadde hâline geldi. Ve hendek kenarına sekizyüz kadar mer­diven gelüp, hazır oldular. Yine o gün İslâm ordusunun ce­beci, topçu, yeniçeri gaazilerinden terakkiler verilerek onbin adet seçme (Menem diğer nist) diyen gaazilerinden cenk er­leri serdengeçti yazıldı. Bunların hepsine istedikleri kadar harp âleti cebecibaşı defteriyle dağıtıldı. Bütün gaaziler mer­kezlerinde hazır durdular. Yine o Eflâk ve Boğdanlılar top­rak sürmeye memur olup, Allah'ın büyüklüğü (Himmetürrical taklâul cibal) sözünün sonucunu gördüm. Allah'a emâ­net, Osmanlı askerinin yirmi günden beri dağ gibi sürüp yığ­dıkları toprak yığınını bu Eflâk ve Boğdan askeri bir günde devirip, gûyâ bir toprak denizi oldu ve Uyvar kalesini gark edeyazdı. Ama ikibinden ziyâde Eflâk, Boğdan ve Kazak askeri ölüp gitti. Bu sırada Kütahya veziri Yusuf Paşa ve Ma-

İÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.