EÇS/10/110 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/10/112nisa, Tire, Aydın, Saruhan gaazilerinden yetmiş adet yiğit şehitlik şerbetini içti. Müslüman mezarlığında reis efendi,Ibrahim Paşa, Bekko Paşa yanına gömüldüler. Budin veziri Sarı-Hüseyin Paşa, toprak sürmeye memur olup, hücuma tâyin edildi.) Sadrazam Kuburcu önündeki acem lâğımlarını direklerine ateşler verüp, kalenin o tarafından dahi beşyüz adımlık yer yıkılıp, tekrar Ali Paşa tarafından yürüyüş olarak kıyamet koptu. Tam üç saat büyük cenk olup, Allah'a şükür Aktabya adlı sağlam hisar fetholundu. Etrafı sancak bayraklarla süslendi. Düşmanın topları bu kere kale içine dönüp, kalenin içini dövmeye başladı. Hattâ ikindi vakti orta yemeklerini tabya üzerinde yediler. Çünkü akşam üzeri karanlık olmuştu. Kale içinde bulunan bütün manastır ve kiliselerin çanlıklarından büyük bir velvele koptu. Düşmanın ölüsü, dirisi, kocası, karısı toptan var kuvveti bâzuya verüp, bu Aktabya üzerine hücum ederek cenge başladıklarından Ali Paşa tabya üzerine tekrar imdada yetişüp, tam altı saat tabya üzerinde cenk olup, nihâyet düşmana el kumbarası ve sırçadan atma kumbarası, İslâm askerini perişan etti. Geri­den de asla imdat gelmedi. Bütün insaf sahipleri bu hâli gö­rüp, kan ağladılar. Nihayet bütün gaaziler yüzaltmış kelle, on dil, ikiyüz nefer yiğit yaralı, yetmiş nefer yiğit şehit olup, tabya üstünde bu kadar cenkten sonra imdat alamıyarak geri döndüler. Ve yine (Kral imdata geliyor) diye feryat edüp, kaleye yürümek tedarikini görürler. Bu hâle herkes hayret etti. Hattâ bu Aktabyayı yine düşman istilâ ettiği gün Söhrab-Mehmed Paşa, kolundan Maraş vilâyeti gaazileri düşma­nın Pojon kalesi altına varup, namlı bir kapudan ile yüzelli adam dil getirip sadrazama verdiler. Sadrazam bu adamları söyletti. Hepsi de:


“İsâ ve Meryem ana hakık içün sözümüz budur, hâlâ Pojon kale­miz altında büyük köprü yapılıp, bizi bu Uyvar tarafına kırkbin seç­me hiristiyan askeriyle geçirdiler. Onlar size hücum edecek, siz onlar­la meşgul iken arkanızdan Komran kalesine evvelce onbin asker im­dat gitmişti, yine siz cenkte allak bullak iken yirmibin hıristiyan Nit-

İÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.