EÇS/10/112 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/10/114ken içlerinden, iki yiğit kaçup, sadrazama gelerek şehitlerin ve esirlerin fecî hallerini hikâyeleyince sadrâzam:

“Allah ile ahdim olsun, fetihten sonra o şehit ettikleri gaazilerin yerine düşmandan üç mislini kırayım.”

Deyüp, o gelen iki adet İslâm askerlerine bol ihsan verüp, saçlarını traş ettirerek ağaları arasına aldı. Sonra bu suretle ümmet-i Muhammedi kale içinde kıran kapudanlar, papaz, irşek bir yere gelüp, içlerinden, sonunu düşünen bir ihtiyar dedi ki:

“Bre canım! Bir kere bizim Forgaç zamanında Nemse askeri bu kaleyi yedi ay döverek yedi kralın imdat askeriyle kuşattı. Yine asla, kalemizin yanma gelemeyip, metrise giremeyip, top menzili alargada durdu. Yedi aydan sonra kış geldi, imparator eli boş döndü. Bilhassa o zaman kalemiz yalın kat idi. Bir taşını bile koparamadan yıkılıp defoldu. Şimdi ise kalemiz çok sağlamdır. İçinde bu kadar askerimiz, top ve tüfengimiz, hesapsız cephanemiz var iken Türk askeri geldiği gün hemen o gece metrise girerek ve topa tüfenge bakmadan beşinci gün hendek kenarına geldiler ve Yassı tabyayı aldılar! Kırk gündür çektiğimiz dert ve belâ Allah'a malûmdur. Kapısı ve duvarları kal­madı. Altı, yedi kerre Türkler yürüyüşler yapıp, bir kaç kerre kork­madan kudurmuş yılanlar gibi kaleye girüp, beşaltıyüz adamlarımızı soktular. Bu kadar esirlerimiz onlara gitti, üç kerre Aktabyamıza yü­rüyüş yapıp, almışlar iken, ardları sıra imdat gelmediği için ağızları­na kılıç vurarak geri döndüler. Meğer yürüyüş edüp, kaleye girenler­den büyük Türkün haberi yokmuş. Şimdi ise dellâllar çağırıp, yarın yürüyüştür diye bu kadar merdivenler hazırlattı. Zâten merdivene lüzum yoktu. Her taraftan kaç kere girip çıktılar. Geliniz şimdi ırzı­mız ve çoluk çocuğumuz ile kale üzerinde aman bayrağı dikelim. Ve Türklerden yarar adamları rehin alalım. Biz de anlara vararak kale­yi teslim edelim. Sonra her birimiz bir tarafa gidelim. Görüyoruz ki kırk gündür bir imdat gelemedi. Gönderdiğimiz casus ve feryatçıları dışarıda Türkler kırdı. Hemen aman dileyip, yüzümüz suyu ile kaleyi Türke vire ile teslim edelim. Yoksa kalenin yıkık yerlerinden Türkler

F: 8

İÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.