FANDOM
EÇS/10/113 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/115


bugün, yârın girerler ve hepimizi Ciğerdelen sahrâsındaki gibi kırar­lar.”

Deyip papaz sustu. Aklı başında Macarlar doğrudur de­dilerse de hemen Avusturya kapudanları (Nem Nem) deyip, şapkalarını yere vurarak konuşmaya balgam bıraktılar. Ve Macarlar dediler ki, (Siz Türke kale verirseniz biz önce sizi kırarız, sonra Türk de bizi kırsın ve kaleyi elimizden alsın.)

Allah büyük ve intikam alıcıdır. Bunlar evvelce aldıkları yüzelli esir ümmet-i Muhammedi balta ile kırmışlar idi. Şim­di ise tam bu konuştukları yere sadrazam kolundan bir bal­yemez topu düşüp, yedi adet bellibaşlıları hurdahaş oldu. Di­ğerleri bu hâli görüp, şaşkına döndüler. Neylesünler, söz sa­hipleri kalmadı. Hemen halk feryadlarla Forgaç kapudanın yanına giderler. Ondan da bir teselli bulamayıp, yine tabya muhafazasına gelirler. Birazdan onu gördük ki Aktabya üze­rinde nice yüz kâfirler ateş alıp, bütün yer tir tir titrerdi. Bi­zim asker hayret etti. Düşmanın çoğu dışarıya kebap olup, düştü. Kimisi de kale içinde pişti. Meğer Aktabya içinde tütün içerlerken barut fıçılarına ateş düşüp, patlamış. Sonun­da bütün asker bir olup, Forgaç krala vararak (Türke kaleyi verelim, biz krala cevabını veririz) dediler.

1074 (1663) senesi saferin yirmibirinci pazartesi günü vezir-i âzam kolunda Beç kapısı önüne beyaz bayraklar di­kilip, (El'aman ey Osmanlılar!) diye vire ile kaleyi verdiler. Bizim asker de yer yer metrislerden toplanmaya başladı. Muhzır-Abdi Ağa, başçavuş ve diğer çavuşlar askeri yerli yerinde tuttular. Derhal vezir-i âzam konuşup (Sultânım, düş­man vire verdi) dediklerinde;

(Bre aman, askerlerimiz yerinde dursunlar. Herkes silâhına dik­kat edüp, gaafil durmasınlar ve kimseye aldanıp, meydana çıkmasınlar. Amma top ve tüfenk te atmasınlar. Ve yine bütün toplan gülle­leri ile hazır tutsunlar.) diye fermanlar verdi.

Bu sırada toprak sürme nöbeti, Dergâh-ı âli müteferri­kalarında idi. (Elbette durmadan toprak sürsünler.) diye ve-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.