FANDOM
EÇS/10/124 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/126zasına hareket etti. Cenâb-ı Fettâh-ı Kerim, kerem edüp, kolaylıkla fethini nasib eyleye, âmin.

Yine Budin'de Budin valisi Abaza-Sarı-Hüseyin Paşa, bütün Budin eyâleti gaazileri ile ve on oda kapıkulu yeni­çerileri ile, beş oda cebeciler ve beş oda topçular, altı parça balyemez top, yirmi parça şâhi top ve diğer mühimmat, yir­mi adet Bucak Tatarı askeri ile Nitre kalesinin fethine ser­dar olup, yola düştü.

Hemen bu hakir, çok kusurlu Evliyâ'nın kararı kalma­yıp, sadrâzam kethüdası İbrahim Ağadan izin alarak Nitre gazasına hareket ettim. Bir çadır, altı hademem, iki seyishâne ile Uygar'dan kuzeye üç saat gidüp, Şoran palanga­sına vardık.

Şoran Palangası: Nitre nehri yakınında geniş bir sah­ranın sonunda, meşelikli bayırlar altında dörtgen şeklinde sağlam, ağaç palangadır. Güneye bakan iki kat tahta kapısı, sağlam hendeği, cephanesi, topları, mükemmeldir. Hüse­yin Paşa efendimiz bu kaleye bin adet seçme asker daha ko­yup, cephane ye toplarını artırarak varoşuna reaya getirtti. Kale içinde muhafazacı olan Ohri beyi askeri ile reâyâ, va­roşu mâmur etmişler. Doğrusu mâmur olacak yerdir. Çün­kü Nitre ile Uyvar arasında sığınacak bağlı bahçeli bir yer­dir. Hüseyin Paşa efendimiz buradan hoşlanıp, (Bu kale bi­ze çok lâzımdır) diye içine bir oda yeniçeri, bir oda topçu, bir oda cebeci koyup, ertesi gün göç boruları çalınarak ku­zeye üç saat gidüp, Nitre'ye geldik.

Nitre Kalesi: Bunu Alamanların en eski bir irşeki olan (Nitrepol) yaptırmış ve adını vermiştir. Hâlâ bu kale Al­manların baş patriklerinin hasıdır. Asıl adı Nitre ise de yan­lış olarak Litre derler. Macarca Nitrepol, (cennet kuşu) de­mektir. Bu kale dibinde akan suya da cennet suyu derler. Maden dağlarından çıkup, Uyvar kalesi hendeği içinden ge­çerek Vağ nehrine karışır. İkisi birden Komran önünde Tuna'ya dökülür.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.