FANDOM
EÇS/10/128 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/130Hüseyin Paşa o gün büyük alay ile orduya varınca sad­râzamdan bir samur hil'at giyüp, başına bir mücevher gazi çelengi takıldı. O gün Nitre kalesinin anahtarları ile müj­desi saadetlü pâdişâha yola düştü. Allah'a hamdolsun bu fetihte bulunup kale üstünde ilk önce ezan okuduk.

Riyasız Evliyâ'nın başından geçenler: Uyvar kalesi tamir olunur­ken hakirin ve atlarımın zahiresi kalmadığından uğursuz bir gün­de Gürcü-Mehmed Paşanın halep alayı ile Komran kalesi altına ota, otluğa, zahireye gidüp, ordunun öncüsü olduk. Onbin askerle meh­terhaneyi döverek Uyvar altından çıkup, Komran'a yürüdük. Hakir dahi iki baş seyishâne, dört at ve dört adet gulâmlarımla giderken yolumuz üzerinde duran Eflâk, Boğdan ve Tatarlardan da yirmibin asker ve beşbin süvari gulâm toplanıp, bu dirinti asker, hakiri görünce, (Fırsat ganimettir) diye hep beraberce gelüp, Nitre nehri ke­narında dört saat gittik. Gürcü-Mehmed Paşa nehir kenarında çimenlikte atından inip, kethüdasına sancak ve bayrağı mehterhane­yi vererek (Varın siz gidin) diyerek kendisi o mesirede kaldı.

Bu başsız, buğsuz asker üç saat daha Komran tarafına gidüp, Komran kalesi göründüğü vakit, Gürcü Paşa kethüdası da bir tepe üzerinden atından indi. Mehterhanesini çalmaktan vazgeçti. Bütün paşalılar etrafa karakollar komadan uyku borusu çalmağa başladı­lar. Bütün dirinti asker, karınca ve yılan gibi taraf taraf dağıldı­lar. Ota ve otluğa gideriz diye yer yer köyleri yağma etmeğe gani­met malı almağa çalıştıklarından kethüda bir saat geride kalıp, as­kere gözcülük ederlerdi.

Burada hakir, gulâmlarım ve arkadaşlarımla bir mâmur köye gelüp, pek çok yulaf, buğday ve arpa bulup, derhal torbaları dol­durduk. Buğdayları doldurduktan sonra bir kaç kaz ve tavuk dahi aldık. Yola düşmek üzere iken Seyfi adlı kölem (Ağa, şurada pek çok beyaz elenmiş un var, fıçılarda beyaz bal var, anlardan da ala­lım, orduya da götürelim) diyerek derhal bir evin çitten örülmüş duvarından içeri girüp, bal ve yağı alırken hakir, Komran kalesin­den bir siyah barut çıktığını gördüm. Dedim ki (Bre oğlan, tiz bak, kaleden barut işareti verdiler. Bu, hayra alâmet değildir) hemen ge-

F.: 9

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.