FANDOM
EÇS/10/135 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/137dir) kalesinin dibine vardık. Ne görelim, muazzam bir du­var, limanın yedi parça Hindistan gemileri ve nice Fele­menk, İngiliz ve Portokal (Portekiz) gemileri yatardı. Bi­zim askere kırk elli parça balyemez toplar attılar. Bu kale altındaki varoş dahi bir sağlam yer olduğundan buradan da bir av alamayıp, heman sağ tarafımızdaki doğu tarafına tam bir gece mehtabta kılavuzlar ile gidüp, sabah vakti bir büyük sahra içinde (Hivar?) şehrine geldik."

Kalesi yok amma etrafı çetin palanga ve derin hendekli bir bü­yük şehirdir ki, yirmibin bağ ve hanelerle süslüdür. O anda Tatar bellerinin çilelerine ikişer kadar tabur okları gizleyüp, her oka bi­rer kibrit bağlayıp, bu ateşli okları şehir içine lanet yağmuru gibi yağdırıp, şehrin tahta örtülü konakları rüzgârın şiddetinden cayır cayır yanmağa başlayınca bütün ahali feryada başladı. Tatar, fırsa­tı kaçırmadı. Kale şaranpavlarından yol bulup, şehir içine dolup, yirmibin kadar esiri bir çok ganimet malı ile beraber alıp, cengâver Kazakları kılıçtan geçirdi. Hiç çekinmeden bu hisar şehrinde iki gün iki gece kaldık. Hakirin dahi elime üç adet korul gulâmı ve bir adet emsalsiz bakir açılmamış gül gibi bir, kız ve nice gümüş ve al­tın kap kaçak elimize girdi. Çünkü Tatar askeri yer altlarını araya­rak nice yüzbin kıymetli tuhaf eşya buldu. Bu şehirden alınan ga­nimetleri hesab etsek ve bu seyahatimizi olduğu gibi yazsak Hûda hakkı için başka bir cilt kitap olur.

Burada batıya üç gün üç gece seyirdip, esir alarak köy ve kasabaları yakarak dördüncü gün (Çeh) vilâyetine gel­dik. Bu mâmur yerin doğusu Leh vilâyetinde Korul toprağı ile komşudur. Güney tarafı Felemenk'dir, kıble tarafı Nem­se ile huduttur. Batı tarafına da (İsfaç — İsveç) kralı hâ­kimdir. Kuzey tarafı sonu, bahri muhit sahibidir. Evvelce Nemçe çesarının yedi kralından biri idi. Fakat Süleyman Han devrinden beri İsveç kralına tâbidir. Bunlar da îsevîdir. Fakat Papist değil (Papayı tanımayan) hepsi Lüter mez-hebindedir. Kralları İsveç kralı kızından doğmuş bir safi nur güneş parçası (Yovahim) adlı gulâmdır ki sikke sahibi olup bir yuvarlak altını ve taler adlı bir hâlis gümüş kuru-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.