FANDOM
EÇS/10/147 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/149palı, zincirli, topraklı, neftli, eşek sidikli, yuvarlak yağlı fıçı fıçı hazır durur. Hakikaten bu kurşunlardan kim yedi ise kurtulmayıp, şe­hit oldu. Bu cephane meydanının duvarları dibinde yüzbinlerce top gülleleri yığın yığın, bir okkadan kırk okkaya kadar durmaktadır. Bâzı yerde domuz ayağı, paçariz, makas, tulumba, sürme, el kumbarası, sırça kumbarası, havan kumbarası var ki, hesapsızdır. Bu­rada yalnız ok ve yay yok.

Sadrâzam ve vezirler bu cephaneyi seyredüp, parmakları ağız­larında kaldı, içinde olanlar bir bir yazılıp, ordu mollası Ünsi Efen­di, siciline kaydetti. Dergâh-ı âli cebecibaşısı Ali Ağa kethüdaların­dan ikinci kethüda Mustafa Âğa buraya cebeci başı oldu. Sekiz oda cebeci çorbacıları dahi nezâretçi tâyin olunup;

“Lüzum hâsıl olduğu vakit, bu cebehâne açılırsa, bu çorbacıla­rın vasıtasiyle açılıp, bir zerresi bile çorbacıların izniyle sarf oluna... Bu cebehânenin bir zerresini çalanların cihan laneti üzerlerine olsun!”

diye taşa bir lânetnâme yazıp ve mermere kazıp, cebehânehin kapısı üzerine koydular. (Bütün âyân ve büyüklerin gözü önünde yıl başında bir kere bu silâhlar cilâlana) diye kanunnâme yazıldı ve yine (Bütün ocak ağalarının mârifetleriyle yılda bir kerre cepha­ne yoklaması olup, defterden noksan ve değiştirilmiş bir zerre şey kaybolduğu anlaşılırsa zabitleri katloluna...) diye sicile kaydolunup, hüccet sureti Vali Kurt Paşa eline verildi. Velhâsıl, seyre değer bir cephanedir. Allah muhafaza ede.

Bu kalenin sokaklarında kaldırım yoktur. Bu sokakların altında üç yüz altmış adet yer altı kuyuları vardır ki, her gün birinden buğday boşalıp, bütün kale halkı yerler. Yılda bir kere kuyular ta­mam olup, (Yine kuyuları tahıl ile dolduralar) diye bu tedârikleri yapmışlar. Bu miri kuyularından başka bu kale içinde ikibin kuyu daha vardır. İçlerinde ağız ağıza buğday, darı, arpa vardır.

Uyvar'ın varoşu: Komran kapısının dışında Fâzıl-Ahmed Paşa büyük cami yaptırdı. Kale hendeğine gelen Nitre neh­ri kenarında beşbin adım genişliğinde bir varoşdur. İçinde elli kadar sazlı evler yapılmış olup, iki yerinde tahta kapı-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.