FANDOM
EÇS/10/162 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/164ları da çalınamıyordu. Bin zorluklarla üç saatte Kuyulu konağına gel­dik. Burada da kazıklar yere geçmediğinden Osmanlı müverrihleri bu sefere (Demir kazık geçmez seferi,) dediler. O gece çekilen soğuk ve acı hiç bir târihte görülmemiştir. Buradan kalkıp, beş saatte kar üzerinde gidüp, (Yarka) menziline geldik. Burada öyle bir tipi, çığ, savruntu ile sert ve soğuk rüzgâr esti ki, ne çadır ne eşya kalmayıp, hepsi havaya uçtu. Herkes (İnnâ lillâh) âyetini okumaya başladı. Bu kar, bütün develeri yıkıp, at ve katırları birbirine kattı. Bu halde iken gece yarısı bir rüzgâr esüp, bütün at ve katırlar darmadağın oldu ve adamlar soğuktan donakaldılar. Sabahleyin mahşer günü gibi feryadlarla buradan kalkarak altı saatte Mitroviçe'ye geldik. Askere konak­lar verildi. Herkes cennete girmişe döndü. Burada üç gün oturak ilân edildi. Ama bir çok adamlar bu şehrin evlerinde alev alev ateş yaka­rak ateş başında gözleri kör oldu. Bir çokları da o kadar soğuk çek­miş olarak ateş başında donakaldılar. Bura ahalisi Müslüman gaazilerine çok büyük yardımlar yaptılar. Dördüncü günü, kar sükûnet bul­du, halkın yüzü biraz güldü. Burada emirler yazılıp, ösek'de kalan Gürcü-Mehıned Paşa, serdar olarak, Mustafa Paşa, Kaplan Paşa, İb­rahim Paşa, Kefeli-Bekir Paşa, on oda yeniçeri, altı oda cebeci, beş oda topçu da Mehmed Paşa ile kırkbin asker tâyin olunup, Kanije ve Zigetvar taraflarının imdadına gittiler.


Burada serhad beylerinden dizdar ağalardan yeniden feryad mek­tupları geldi. Sultan Süleyman merhumun bağırsak, ciğer ve mübarek kalplerinin gömülü olduğu türbe ile Bobofça, Brezense, Şekşet kale­lerini, Peçevi kalesinin dışını, Ösek köprüsünü yakıp, Darde kalesini düşmanın aldığı ve hâlâ Peçevi'nin iç kalesini kuşatarak dövdüğünü gelen feryadçılar sadrâzama bildirdiler. Sadrâzam yanındaki askeri Ösek'deki Gürcü-Mehmed Paşaya gönderip, ardları sırada Zombor ka­lesinde kışlayan Tatar Han-zâdesi Ahmed-Giray Hana emirler gönde­rip, seksenyedibin Tatar ve yalı ağasını da kırkbin Tatar ile Ösek'­deki Gürcü-Mehmed Paşa yanına gönderdi. Beş günde Gürcü-Mehmed Paşanın, yanına altmışbin seçme Osmanlı askeri, 127.000 Kırım askeri ile yalı Tatarı askeri, toplanıp, ösek köprüsü yakılmış iken bütün is­lâm askeri Gürcü-Mehmed Paşa ile Kanije, Zigetvar ve diğer kalele­rin imdadına gittiler. Yeri cehennem olası kâfirler Peçevi'nin taşra

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.