FANDOM
EÇS/10/164 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/166Banın tam yüzbin askerle Kanije kalesi üzerine gitmeyi düşündükle­rini ve uğursuz yerlerinden Kanije üzerine gittiklerini doğru olarak haber aldım. Sultânım, bir ayak evvel Kanije kalesine Tatar askerini gönderüp, saadetle sen dahi Kanije üzerine gelesin. Ve Uyvar kalesin­de bizi de hayır duadan unutmuyasın.”

Diye korkunç haber gelince derhal sadrâzam, peygamberin sanca­ğını Belgrad avlusuna çıkarıp, 1074 (1663) senesi ramazanının yirmin­ci günü oruçlu olan halka iftar ferman olundu. Bu iftar tiryakilerin pek hoşuna gitti.

Aynı gün Belgrad'dan Sava üzerindeki köprüden geçüp, Zemon sahrasında durdu. Burada üç gün oturak ferman olundu. Hakiri dahi bizzat sadrâzam, Hersek sancağı valisi Söhrab-Mehmed Paşaya (Ka­nije imdadına gelmeyüp, Hersek sancağını bir hoş muhafaza eyleyesin. Venedik'in Kotur kalesinde düşmana baş çıkartmayıp, kuşatasın) diye emr-i şerifler vererek gönderdi. Hakir, sadrâzam kethüdasın­dan Söhrab-Mehmed Paşaya ve vâalidesine mektuplar alıp gittim. Sadrâzam da Kanije imdadına gitti.

BELGRAD'DAN HERSEK SANCAĞINDA SÖHRAB-MEHMED PAŞAYA MUHAFAZA EMİRLERİ GÖTÜRDÜĞÜMÜZ

1074 (1663) Ramazanının yirmiüçüncü günü Belgrad'­dan kıbleye havale kalesine doğru geçüp, sekiz saatte Dojay köyüne, Prebo, Lebsovik, Baroşoca adlı hiristiyan köylerine ulaştık. Bunlar hep Semendire sancağı hükmündedir. Bu köyleri oniki saatte geçerek Pestertçse köyüne geldik. Sonra Treboşna, Kuvaç, Dodocan, Lipve köylerine uğradık. Verimli Sırp köyleridir. Buradan on saatte geçerek Moraviçe kalesin­de bir yayla eteğinde kaymak ve bal yiyerek safâlar ettik. Lim nehri kenarına geldik. Bu su Paht köyünden çıkup, yi­ne Semendire toprağında Valivye kasabasına yakın Koliparyar nehrine ve ikisi birden Sava'ya dökülür. Sonra Karadağ

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.