FANDOMEÇS/10/179 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/181

ve pencereleri nehire bakar. Şehrin nehir kenarında uzunluğu dörtbin germe adımdır. Bu Dirin nehri de Hersek diyarının ortasında Kola­sın ve Çimerne yaylalarından, Zagor ve Oyluk dağlarından çıkıp, bu şehrin ortasından dosdoğru akar. Şehrin doğusunda Alaca cami önünde Tihotina suyu ile dabağhâne dibinde birleşir. Tihotine su­yu Foçe şehrinin doğusundan akar ama kaynağı kıble tarafında onbir konak uzaklıkta olan Pirzerin sancağında Bahur nahiyesi dağ­larında Pire, Nikşin, Hatırnak, Dodonyak dağlarından gelüp, Pila­va kalesi altından geçer. Oradan Taşlıca sahrasına geçüp, Foçe şeh­rini ikiye böler ve Dirin nehrine birleşir. Kuzeye giderek Ostikoline kasabasına uğrayıp, oradan Lim nehri ile birleşerek Bosnasaray Vişgradı'na uğrayıp, Pilne kasabasına varır ve Baca kalesi dibinde Sa­vaya karışır. Bu Hersek sancağında iki meşhur şehir vardır. Biri Foçe, biri Mostar'dır. Ahalisi yüzleri güzel, temiz itikadlı, müslüman adamlardır. Erkekleri, elvan çuha elbise giyerler. Ayan ve bü­yükleri beyaz sarık sararlar, ama orta hallileri kısacık elbise ve kopcalı çakşır, kubâdî pabuç, elvan çuha zerduva, kalpaklar giyüp, Boş­nakça konuşurlar. Çoğunlukla ahalisi ticaretle uğraşır. Hacı ve gaazileri de çoktur. Kadınları yassıbaşlı, beyaz çenberli, bezden ve si­yah çuhadan ferace giyüp, örtülü gezerler. Kızları gayet güzel ve perhizlidir. Çocukları anlayışlı olup, bir çok manzum kitapları ez­berlemişlerdir. Delikanlıları yiğit ve kahramandır. Her vakit Vene­diklilerle cenk ederler. Bilginleri, garib bilgilere düşkün olup usta hekim ve cerrahları vardır. Ziyâretgâhlarından Bayezid Baba, Murad Baba türbeleri meşhurdur.


Foçe şehrinin köprüsü: Anadolu tarafında İzmir şehrine yakın, Menemen kalesi nahiyesinde, Akdeniz sahilinde, Kara Foçe adiyle bir kale daha vardır. Ama bu Hersek Foçesidir. Batısında şehirden yarım saat uzak Karaburun'da Dirin nehri üzerinde bir göz bir ağaç köprü var ki, gayet tehlikeli bir geçittir. Çünkü kagir değildir. Ama eski zaman ustası bu seyre değer köprüyü, büyük ve uzun kalyon direklerini nehrin iki tarafından olan kârgir yapılı payeler üzerine kırlangıç kanatları gibi birbiri üzerine, birbirinden ileri san'at ile dize dize iki tarafa dizilen sütunları yakmlaştırıp, köprünün ortasın­da yan yana beş adet kalyon direklerini bağlayarak bir büyük köp-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.