FANDOM
EÇS/10/188 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/190

etmişlerdir. Kanaatlerince (İncil, Hazreti İsa'ya, bizim Lâ­tin lisânımız üzere indi) diyerek öğünürler.


Bunlar bugüne kadar barış içinde geçinmiş adamlar olup, barışa aykırı iş görmemişlerdir. Her sene başında herkesden evvel bunların elçileri gelir, ve sulhu yenilerler. Am­ma yine de Osmanlı devletinin kanadı altında iken büyük tâun gibi el altından bütün hile ve şeytanlık kâfiristana bunlardan sirayet eder. Reisleri çok zengin olup, bilhassa, can düşmanımız olan Bundukâni Venedik'ini baştan çıkara­rak el altından zahire verir ve herkese tevazu ve yumuşak­lık gösterüp, bütün krallarla barış üzerine geçinir tedbirli, adamlardır. Bu hakire dahi müdâra edüp, alay ile merkez­lerine götürdüler. Kale içinde Bosna-Hersek paşaları tara­fından birer mükellef ağa, gümrük emâneti için bulunurlar. Bizi de bir saraya kondurup, bütün yiyecek, içeceğimizi ver­diler. Amma gözcüleri bizi asla gezdirmezler di. Akşamdan sonra paşa ağalarının ve bizim üzerlerimize kapıları kapar­lar ve sabah yine açarlardı.


Dobrovenedik kalesinin yeri ve şekilleri: Deniz kenarın da kavisli bir kaledir. Kurulduğundan beri düşman ayağı girmemiştir derler. Doğu ve kuzeyi kara tarafında büyük, bir kulesi vardır ki, bütün körfez denizi eli altındadır. Bü­yük balyemez topları, liman ve kara taraflarını korur. Kırkyedi burçları vardır. Kalenin etrafı ikibin mildir. Adımlayamadım. Kara tarafı iki kat hisar olup, bir kat kesme kaya hendekleri vardır. Kara tarafında beş yerde havalesi var­dır. Yediyüz adet küçük, büyük topları vardır. Havalelerin­den korkusu olduğundan yedi kral ve Osmanlı ile barış ya­pıp, haraç verirler. Ama yine barış yaptığı devletlerin rea­yasından yirmi o kadar haraç bahası ister. Kale içi daracık sokaktır. Mâmur evlerdir. Yalnız siyaset meydanı ve pazar meydanı ile yirmi iki adet manastırı vardır. Bilhassa Her­sek manastırı bu kalenin iç kalesi gibidir. Bundan başka, büyük kiliseleri vardır. Bütün evleri kagir binadır ve tene­ke ile kaplıdır. Her evde ve kiliselerinde pek çok irili ufak-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.