FANDOM
EÇS/10/197 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/199

kere gemiler bu taşlara vurup, parçalanırlar. Ama bu taşlar kaleyi dalgadan korur. Şehrin havası güzel, halkı hoş, dilleri boşnakça, sırpça, lâtincedir. Bu körfezin karşısı Arnavudluğun Klimente, Karadağ, Podgoriçe dağlarıdır.


Buradan üç saat doğuya giderek Ziriçe yaylasına üç sa­atte gidüp, bir otlak yerde çadırlarımızı kurup, (Aynussafâ) denilen su kenarında, Sultan Bayezîd Velî sofasında o gece kaldık. Bir çok elvan balıklar yiyip, âb-ı hayat gibi sular iç­tik. Nove'nin bütün suları, Karlıca yayladan gelir ki, yaz kış buradan kar eksik değildir. İki gün iki gece bu yaylada çe­şitli zevk ve safâlar ettik. Sonra yokuş aşağı üç saatte inüp, yine Nove kalesindeki konağımız olan yeniçeri ağası evine konduk. O gün Dobrovenedik beylerinin koyun dâvaları için elimizde olan Mehmed Paşa buyrultusu ile mahkemeye varup, buyrultuyu okudum. Şeriat siciline kaydolundu. Mânâsı vilâyet âyânı tarafından öğrenildi. Bunlar dediler ki:


“Hâşâ, sümme hâşâ, biz Dobrovenedik'in koyunlarını almadık. Gazaya gidüp, Koturlular ile cenk ederek onların onikibin koyunlarını aldık. Söhrab-Mehmed Paşaya, koyunların onda birini verüp, nice yüz kelle ve esirlerimizi getirdik.”


Dediler ve yemin ettiler. Onların inkârı da sicile geçiril­di. Olay doğru görülerek koyun çobanlarını ve bir kaç esiri getirip söylettik. Onlar da hâkim huzurunda (Koyun bizim Koturlunundur, Venedik'in bunda bir alâkası yoktur) dedi­ler. Heman o anda arz ve mahzarlar ve her ocak ağalarından mektuplar alındı. Ayak ücretimiz olarak üçyüz Venedik altı­nı, bir tüfenk, iki frenk gulâmı, kölelerime birer hamail ve­rüp, yüz nefer tüfenkli piyade yiğitleri yanımıza alıp, vedâlaşarak, koyun çobanlarından beş nefer esiri de beraber alıp, sabahleyin yine Nove kalesinden Dobrovenedik'e gitmek üze­re yola çıktık.


Batıya bir gün taşlık içinde gidüp, Sonkur köyüne gel­dik. Dovrovenedik'e aittir. Üç adet toplu tüfenkli manastırı vardır. Ertesi gün Dobrovenedik'e geldik. O gün koyun ço­banları, Novelinin arz ve mahzarlarını Venedik Banına ver-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.