FANDOM
EÇS/10/203 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/205Hazır cevap elçi dedi ki:


“Hâşâ sultanım, kotu uskuklarına yol vermedik!”

Bunun üzerine paşa (Şu Prast ve Kotur düşmanları esirlerinden Resnalı islâmları esir edenleri getirin.) deyince derhal on adet esir gelip, (Sultanım, beli, nicemiz Kotur'dan dağlar içine sizin Resna ka­lesine gittik. Ama bizler Kotur'dan Dobrovenedik'e kayıklarımızla gelüp, kayıklarımızı orada koyduk. Venedikli bize yol verüp, oradan Resna kalesine giderek bu kadar Türk esir alıp, Kotura girelim der­ken size rasgeldik. Bizi esir ettiniz.) deyince paşa hiddetlenüp, Dobrovenedik elçisini hapsetti. Sonra hakir ile Dobrovenediklinin bu çeşit hıyanetlerini sadrâzama arzetti.


Buradan kalkıp, doğuya dokuz saat giderek (Koliborg) kalesine geldik.


Koliborg Kalesi: Arnavudça (ne iyi etmek) demektir. Kurucusu Hersek Banlarıdır. Fâtih zamanında


Hersek oğlu Ahmed Paşa fethetmiştir. Sonra düşman almakla ikinci fâ­tihi Gedik-Ahmed Paşadır. Hersek toprağında voyvodalık olup, Köylüç kalesi nâhiyesidir. Dizdarı, yüzelli kadar hisar neferi vardır.


Kalenin yeri ve şekilleri: İmâdiye ve Van kalesi gibi çok yüksek bir kaledir. Fakat çok küçüktür. Hisar içinde ancak yirmi adet evi, bir küçük camisi, bir hamamı kalmıştır. Hanı yeni harab olmuş, dükkânları yok. Çok cesaretli namlı adam­ları vardır. Yusuf bey içlerinde konak sahibidir. Oradan yine kuzey tarafa taşlık yerlerde yağmur yiyerek dört saatte (Poçbe), oradan dört saat gidüp, (Gaçgapoç) sahrası içinde Köy­lüç kalesine geldik.


Köylüç Kalesi:.Bir Köylüç kalesi de Semendire ile Belgrad arasındadır. Kurucusu Hersek banlarıdır. Fâtihi, Her­sek oğlu Ahmed Paşadır. Hersek paşasının hasıdır. Voyvoda­sı hâkimdir. Yüzelli akçe pâyesiyle şerif kazadır. Kethüdâ-yeri, yeniçeri serdarı, kale dizdarı, hisar erleri, muhtesibi, şe­hit kethüdası, haraç emini, mimar ağası, âyân ve eşrafı var­dır.


Kalenin şekilleri: İki yüksek dağ arasında küçük bir te-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.