FANDOM
EÇS/10/206 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/208lim edüp, şer'i hüccetlerini alıp, Foçe'de o gece can sohbetleri eyle­dik. Sabahleyin vedalaşıp, güneye dağlar aşarak bir saatte Çimerne yaylasına çıktık. Burada her sene yüzbinlerce kişilik panayır olur. Bu sene de bu panayır oldu. Toplanan halkı Praçalı Mustata Paşa yir­mi gün yirmi gece bekledi. Buranın güneyinde Dobrovenedik, bizim Gable kalesi, karşı İspanya'nın Polye adası görünür. Kuzeyinde Bosna-Saray dağları, görünür. Ertesi gün on saatte Gaçka sahrasına gel­dik.


Ertesi gün Söhrab-Mehmed Paşadan mektup, arz ve mahzarlar alıp, hakire dört kese ve beş frenk gulâmı, beş baş Hersek atı bütün takımı ile, bir samur kürk ve ikiyüz altın, bir kılıç, beş tüfenk, beş tonluk çuha ihsan edüp, hademelerime de bir çok hediyeler verdi. Praçalı Mustafa Paşa Çimerne yaylasında kaldı. Kethüdası hakire üç kese, üç gulârn, beş baş Taşlıca beygiri, beş tazı, beş zağar, iki doğan, beş Hersek atmacası verdi. Beş top çuha, beş donluk Ceneviz kadifesi ihsan aldık. Hersek alaybeyinden ve Nove kapudanlarından, velhâsıl başta olan bütün âyân ve büyüklerden (Sadrâzamın musahibidir) diye fazlasiyle ihsanlara nail olup, yüz adet yiğitler alarak Söhrab-Mehmed Paşa ile vedalaştım.HERSEK DİYARINDAN YENİ KALE SEFERİNE 'GİTTİĞİMİZ

Gaçka sahrasından kalkıp, batıya dört saatte Karakoyuh köyüne oradan beş saatte Zalûm yaylasına geldik. Sonra dağlar aşarak Nove sahrasını geçerek Novesin kalesine gel­dik. Burada bir gece kalıp, elli nefer Pandur arkadaşlar ala­rak güneye korkulu ve tehlikeli Uskuk yatağı ve haramiler içinde çetin ve taşlık yerler aşarak yedi saatte Polgay kalesi­ne geldik.


Polgay kalesi: Bizzat Fâtih fethetmiştjr. Hersek sancağı paşasının subaşılığıdır. Yüzelli akçe pâyesiyle kazadır. Mostar müftüsüne arpalık olarak ihsan olunmuştur. Elli adet hi­sar eri vardır.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.