FANDOMEÇS/10/211 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/213

mahallesi ve üç mihrabı vardır. Biri camidir, ikisi mesciddir. Etrafı taşlıktır. Halkı güçlü kuvvetli, ve kürek çekmenin er­babıdır. Keçi sütü içerler. Buradan atlarımıza binüp, karşı­ya geçerek (Kor) kalesine geldik. Fâtih vezirlerinden Koca-Mustafa Paşa yaptırmıştır. Çiftlik köyü onun vakfıdır. Bu kule beş kattır. Nehire bakan şâhâne topları vardır. Çok sağ­lamdır. Kuzeye bir kapısı, dizdarı, seksen adet hisar eri var­dır. Buradan üç saat güneye gidüp, Noren kalesine geldik. Bu da Koca-Mustafa Paşa yapısıdır. Yedi katlı bir kuledir. Kuzeye açılır bir kapısı vardır. Merdivenlerle kayalardan ne­hire inilir. Hendek köprüsü vardır. Kirpi gibi dört tarafı toplar olup, gaazileri burdaa mahbustur, bir yere gidemez­ler. Limanda gece gündüz üç adet firkate hazır dururlar. Biz oraya varınca hakire bir oda verdiler. (Evliya ağa, biz senin uğruna çeteye gideriz.) diye gülbang çeküp, üç fırkateye bi­nerek nehir üzerinde kayboldular. Biz kalenin içini, dışını seyrederken ikindi oldu. Gördük ki, yedeklerinde bayrakları baş aşağı çevrilmiş bir polye fırkatesi ile gelirler. İçinde yir­mi adet esir, tuz, sığır gönü, yapağı, çuha ve kumaş, biber ve zencefil, çeşitli eşya ile ağzına kadar dolu. Bunlardan ha­kire de hisse vererek (Senin uğrun açık imiş, ağa, bir kaç gün daha otur) diye şaka ettiler. Kendilerinden iki yiğit ya­ralı idi ki anlara ikişer pay verdiler. Bu Neredva nehrinin Venedik körfezine karıştığı yerde, yuvarlak yedi kat toplu, bir camili, cephaneli, bir kale daha vardır. Bu kalenin nehir aşırısında hâlâ isyanda olan Loboşka kalemiz vardır. Bura­dan Mostar tarafına, Lopoşka vilâyetini seyrederek gidelim, dediğim vakit, Noren gaazileri razı olmadılar. (Düşman çok taşkınlıktadır) dediler. Biz de vazgeçüp, kuzeye iki saatte yine Gable kasabasına geldik. Tuz eminine pâdişâh emirleri­ni gösterdik. Sicile kaydoldu. İçindeki (Pâdişâh kanununda DübroVenedikliden tuz bacı alınmayıp, tuzla evvelki gibi iş­leve) idi. Dobrovenedik emininden ve bizim tuz emininden liçyüz kuruş ve üç donluk çuha ve kumaşlar alıp, vedâlaşarak tekrar (Poçetel) kalesine geldik. Burada bir gece kalıp,

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.