FANDOM



EÇS/10/223 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/225


saat gidüp, Tvarnik kasabasına geldik. Sonra Sotin palangasını, Volkvar kasabasını, Ösek kalesini geçtik. Burada sadrazamın Kanije imdadına gittiğini işitip, biz de Ösek’den 1500 silahlı askerle Kanije kurtarmasına gittik.

KANİJE KALESİ KURTARMASINA GİTTİĞİMİZ

Ösek’den kalkıp, Darde palangasını geçüp, Drava üzerinde gemilerden yapılmış köprüyü geçüp, batıda Maslovan kalesi üzerine gitmemizi konuşurken Yakovalı alay beyinin câsuslarına rastgeldik. Biz, onları düşman zannettik. Meğer kıyafet değiştirmiş Müslümanlarmış. Bize dediler ki:

“Bre adamlar, Maslovan kalesinden geçemezsiz. Cihânı velvele tutup, düşman Kanije’yi dövmede… Yârın top seslerini duyarsız. Vezir-i âzam ise Zigetvar’da asker toplamada… Siz Maslovan kalesine giderseniz hemen gidin. Ayağınızla düşman içine girmiş olursunuz.”

Bunun üzerine konuşup, Valpo kalesi üzerine gitmeyi doğru bulduk. Bin türlü zahmet çekerek bataklıklardan geçüp, Valpo kalesine geldik.


Valpo Kalesi:

Yapıcısı, Zirin hersekleridir. Fatih’i 950 senesinde (1443) Süleyman Han veziri İbrahim Paşadır. Yedi gün yedi gece cenk ederek kaleyi teslim almıştır. Pojağa sancağı beyinin voyvodalığıdır. Yüzeli akçe pâyesiyle naibliktir. Budin yeniçerisi serdarı, kale dizdarı, ikiyüz adet hisar eri vardır.

Valpo Kalesinin yeri ve şekilleri: Kraşiçe nehri ile hendeği dolu, düzlükte, tuğla yapı bir kaledir. Çok sağlamdır. Hendeği kenarında etrafı beşyüz adımdır. Hendeği çok geniş ve derindir. Kraşiçe nehri Ösek’den gelüp, Drava’ya karışır. Kalenin kapısı kıbleye açık olup, hendek üzerinde bir ağaç köprüsü vardır. Köprü başında bir lonca köşkü var-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.