EÇS/10/224 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/10/226


dır. Bukapı üzerindeki kulede bir saat çanı vardır. Kapıdan içeri geniş bir yol ile karanlıkta girilir. Beş kat demir kapıları vardır. Kule sonunda Süleyman Han câmii vardır. Hisar içinde dizdar, kethüdâ, imam, müezzin, kapıcılar, mehterhâne, anbar ve cephânesi vardır. Kale dörtgen şeklindedir. Duvarı yüksek ve altı arşındır. Bu kale önünde köprü aşırı iki adet viran kule vardır.

Varoşu: Kaleden hendek aşırı kuleye meyilli bir küçük varoşdur. Üç mahalledir. Beş mihrabdır. Bir medrese, bir mektep, bir tekke, bir hamam, iki han, yirmi dükkan, ikibin kadar bağ vardır. Suyu ve havası güzeldir. Varoşun etrafı sarp hendektir. Buradan kalkıp, batıya üç saat gidüp, Drava nehri kenarına vardık. Düşman korkusundan etrafımıza hendekler kazdık. Sonra gemiler, sallar ve botlar ile karşı tarafa geçmeye başladık. O gün çok asker geçüp, beri tarafta az asker kaldı. Allah göstermesin iki taraftan bir düşman çıksa beriden öteye, öteden beriye asla imdat olamazdı. Heman hakirin can, başına sıçrayıp, bütün elbiseleri çırnık kayığa koyarak atları suya vurduk, geçtiler. Bu hâlime bütün serhad gazileri hayrette kaldılar. Allaha şükür, atlarımla, hademelerime ve bana bir zarar gelmeden geçtik. Amma vakit, sabah ve ortalık soğuk olduğundan atlar ve hademeler üşüdüler. Derhal atları eğerliyerek hemen öteye beriye koşturmaya ve atlarla hademeleri kızdırmaya başladım. Öyleye doğru askerin hepsi geçüp, batıya üç saat giderek (Şikloş) kalesine geldik.

Şikloş Kalesi: Yapıcısı Engerus (Macar) krallarından Koca-Matiş kraldır. Sonra Süleyman Han, Budin kalesini Yanoş krala verdiğinden bu Şikloş kalesi ban’ı da Yanoş krala itat edüp, uzun zaman rahat yaşadı. Budin’de Yanoş kral ölünce bu Şikloş ban’ı fırsat bulup,bec kalesi (Viyana) çesarı olan Ferdinand krala tâbi oldu. Diğer hiristiyanların teşviki ile bu kale ahalisi Ösek, Darde, Sirem taraflarını


F.: 15


İÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.