FANDOMEÇS/10/251 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/253


Paşa ile Şibenik kalesi seferinde buraları gezdim. Söyledik­leri doğrudur) deyince (Geliniz gaaziler, bu kadar mal ile Bosna şehrine gidüp, esirlerimizi satalım. Yüksüz kalınca, geri dönüp, yine düşmanın bir tarafını yağma edelim. Ve Yenikale altına varalım.) dedilerse de serhad gaazileri razı olmayıp, Dodoşka vilâyetinden geriye doğu tarafa bir gece dağlar içinde gidüp, ertesi gün (Bocofca) kalesine ulaştık.


Bocofca kalesi: Bir göl kenarında ağaçtan küçük bir palangadır. İslâvon hükmündedir. Kapısı açıkdır amma ba­taklıktan yanına varılmazdı. Buradan geçen nehir, Sava'ya karışır. Bu nehrin karşı tarafı hep Zirin-oğlu vilâyetlerindendir. Onu geçüp, bir düz sahrada kuzeye doğru giderek Zagreb kalesine geldik.


Zagreb kalesi: Zerinoğlu hükmünde bataklık kenarında, bir palangadır. İçinde kırkelli kadar manastırdan çan kule­leri vardır. Ama canlı adam görünmüyordu. Esirlerden sor­duğumuzda (bütün asker Türklerle döğüşmek için Yeni ka­leye gitti, elem çekmeyiniz, bu kalede size karşı duracak kimse yoktur) dediler. Ama inanmayıp, dört tarafımıza ka­rakollar koyduk ve 1.500 kadar sığır ve 600 kadar dinç at alıp, geçüp, gittik. Buradan doğuya ormanlar içinden altı saatte geçüp, (Koproniçe) kalesine yetiştik. Hırvatça, ısır­gan demektir. Buradan da bir gün giderek (Çakatorna) ka­lesine, oradan (Lığradçık) kalesine vardık. Bu ikisi de Zi­rin-oğlu idaresindedir. Vaktiyle bu taraflarda Melek-Ahmed Paşa zamanında gelmişdi. Bu kere geçerken bir kaç düşman esiri tuttuk. Burada top sesleri, her tarafı titretmekte idi. Esirlerimizden sorduk (Bizim Yenikalemiz Türk ile döğüşür, onların toplarının sesidir) dediler. (Bize yakın mıdır?) diye sorduk. (Kaleden şimdi çıktık, size rastgelüp, esir olduk.) deyince esirleri bağlayıp, (Bizi selâmetle Yenikaleye çıkarı­nız, sizi azad edelim, bize yağmalanacak mal gösteriniz yok­sa kurtulamazsınız) dedik. Kâfirler, (Aman ağalanım, size ganimet gösterelim amma Yenikale tarafına gitmeyiniz, yüzbin düşman o tarafta karınca gibi kaynar. İçlerinden kuşİÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.