FANDOMEÇS/10/256 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/258

Müslüman gaaziler eli kolu kan, saçları üryan, sineleri paryan bir halde düşmanın ardından dalsatır olup, köprü üzerine gittiler. Düşman gördü ki, bozulan askerlerin ardın­dan Türk askeri gelmektedir. (Bre medet, vilâyetimiz elden gider) deyüp, hemen köprünün karşı tarafını baltalarla kestiler. Bizim gaaziler derhal geri döndüler.


Kırılan köprü üzerinde kalan düşman askeri şaşkına döndü. Ve kendilerini suya atmaya başladılar. Bâzıları da (Zanca Türk) diye aman ile kalemize gelüp, esir oldular.


Yeni kale düşmanının kötü durumu: Karşı taraftan köprü kesilince düşman at, attakımı ve silâhları ile suya döküldü. Kimisi boğuldu, yüzerek karşıya geçmek üzere olduk­ları esnada beri tarafta bizim serhad gaazileri su içinde yetişip, kimini katil ve nice binini saçlarından tutup, esir et­liler. Bâzı kuvvetli yüzücü düşman, zorlukla sahile çıkabil­diler. Bizim gaaziler suda yüzenlere kurşun vurup, pek ço­ğunu suya batırdılar. Nice bin düşman su ile aşağı akıp giderken Tatarlar yetişüp, yedibin kadar esir aldılar. Nehrin karşı tarafındaki düşmana kalenin yüzyetmiş pare topu bir­den vurulunca nicesi cehenneme gittiler. Allah'a şükür, kale fetholdu amma gaazilerden de üçbinyediyüz adam şehit oldu. İki binden fazla yiğitlerimiz yaralandı. Beşbinden fazla düşman, esir olup, Tatar elinde kaldı. Bâzı esirlerden işittik. (Bu cenkte onyedibin hiristiyânımız öldü, dokuzbini esir oldu. Yedi kapudan mürd oldu. Biri Zirin-oğlu biri Hersek Ban oğlu idi) dediler.


Kale, yeni olmakla çarşı ve pazarı yok. Küçük bir kili­sesi, asker evleri ve Kanije tarafına bir kapısı var. Etrafı 3.700 adımdır. Orta yerinde bir su kuyusu vardır. Kuyu üze­rindeki kubbe üzerinde altın ile cilâlı bir alem vardır. Me­ğer bunu, Süleyman Han'ın vücudunun gömülü olduğu türbenîn kalesinden aşırmışlar. Vezir-i âzam, bu alemi çıkarıp, yine türbesine gönderdi ve türbenin tamirine Mohaç Beyi ile Peçevi, beyini memur etti.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.