FANDOMEÇS/10/257 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/259

Bu kale için sadrâzam işbilir kimseleri topladı. Ve sordu; “Devletlü vezir, bu kale düşmanın göz bebeğidir. Osmanlıya çok zararı olur. Ve hiç bir faydası olmaz. Bu kadar masraf ve zahmet çekildi. Şimdi buraya bu kadar masraf edip de Kanije'nin yarısı kadar bir kale yaparsanız hatâdır. Düşman Kanije'yi kolaylıkla alır­sa bunu da istilâ eder. Eğer Kanije paşalarına bu kaleyi merkez ya­parsan, bu hatâ üstüne hatâdır.”


dediler. Sadrâzam, (O halde ne yapalım?) dediler. Ocak ağaları dediler ki, (Pâdişâh sağ olsun, bu kadar masraf ede­rek düşmandan intikam aldık. Bu da böyle olsun. Kalenin cephane ve mühimmatını alıp, Kanije kalesine gönderelim. İçini dışını yakıp, külünü havaya savuralım) dediler. Bu tedbir böylece yapıldı ama pek pahalıya mâloldu. Sonra sad­râzam, askerle birlikte iki günde Kanije'ye geldi, Ordudaki işbilir kimseler Zirin-oğlu, Begân-oğlu vilâyetlerini harab et­meyi doğru buldular. Derhal sadrâzam, Mehmed-Giray Ha­nın oğlu, Ahmed-Giray Hanı çağırıp basma bir hüsrevâni kavuk geçirdi. Ve sırtına bir samur giydirüp, Zirin-oğlu, Be­gân-oğlu, İslâvonya, Nemse, Galya, Brandaburg ve Hırvatis­tan'ı yağmaya, memur etti. Bütün Bucak Tatarı, yalı ağası, mansurlu, şirinliler sefere memur oldu. Ancak han-zâde otuzbin askerle sadrâzam ordusunda kaldı. Otuzyedibin Ta­tar, altı kerre yüzbin atla hazır olunca hakîr dahi yüksüz. Tatarvarî hazırbaş olup, dura kaldım.

__________________________


Yazma Evliya Çelebi Seyâhatnâmesi'nin altıncı cildi burada sona ermiştir.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.