FANDOMEÇS/10/264 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/266
ler, (Rabb nehrini geçmeyince bize doyum olmaz) dediler. Arkadaşlarımızın bir çoğu (Uyvar fethinden sonra seksenbin askerle Kaplan paşa bu Rabb nehrini geçmiştir. Nice asker ve atları kırıldı. Ümitsiz olarak Nitroviçe şehrine geldi. Rabb karşısında bütün kâfirler yerli yerindedir) dediler. Serhad gaazileri (İşte biz öyle kâfir diyarı isteriz. Ya taht ola, ya baht!) deyüp, atlarımıza binerek Rabb kenarına geldik. Ge­çecek yer bulamadık. Bütün sahil boyunca birbirine haber yeren haberci kuleleri vardır. Kırımlı Ali Mirza (Diyelim ki karşıya geçtik. Bilir misiniz karşıda düşman deryası vardır. Vuruş, hâlidir, bozmak da bozulmak da Allah emridir. Kâfir bizi basarsa bu suyu nasıl beri tarafa geçeriz?) deyince Rabb nehrini geçmekten vazgeçtik.


Yeni yapılan Köşek Kalesi: Süleyman han asrında bu kale altında çok kimse şehit olmuştur. Bizi görünce çok top attılar. Burayı da geçüp:

Büyük Şobon Kalesi'ne geldik. Nemçe çesarı hükmünde­dir Üçbin demirci, Nacakcı, (Bıçakçı), usturacı, ikibin çu­hacı, bin kâğıtçı ve diğer san'at ehli dükkânları vardır. Esir­lerimiz olan kılavuzlarımız söylediler. Süleyman han buraya gelüp, batak kenarında bir Honka? tepe yığmış, yanma varılamaz. Yüzbinlerce kâfirler cenge hazır... Buradan da geçip giderken gördük ki altıyiğit at boynuna düşüp gelir. (Muştuluk.. Kâfirlerden kırk esir ve dil aldık) dediler. Esir­leri söylettik. Bizleri âzad ederseniz, Rabb suyunu size gösterelim. Bütün hıristiyanlar, şimdi Yanık ve Niğmet Uy var kalesinde (Karşıya biz sizi geçirelim) dediler. Bunlara Türk elbisesi giydürüp, kılavuz ettik. O gün seyirdüp:

Jelejinvar Kalesi'ne geldik. Bu da Süleyman han zama­nında alınmış, şimdi Alman kralı hükmünde Zirinli toprağın­da sağlara bir kaledir. Kılavuzlarımız bizi dağlara götürdü­ler. Bâzı yiğitlerimiz, esir kılavuzlarımızın içine gizlice gi­rerek «Eğer bizi yanlış yere götürürseniz hepinizi kırarız) deyüp, bunlardan birine bir satır-ı muhammedi vurduk ki,

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.