FANDOMEÇS/10/279 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/281


cuk mektebi, iki tekke,adet hamam adet han vardır. Çarşısı küçüktür adet tahta örtülü evlerdir. Sokak­ları tahta döşelidir. Çünkü bataklıktır. Suyu ve havası gü­zel olduğundan dilberleri, meral gözlü, şirin sözlü kızları çoktur. Gazileri bahadırdır. Sendebekab kalesi Kapoşvar'a yakındır. Oradan Korotne ve Depiden kalelerine... Kapoşvardan arkadaşlar alıp doğuya meyillice giderek bir mezarlığa geldik.


Garajgal kalesi şehîdliği: Evvelâ (Şehîd Deli-Mehmed ziyaretgâhı).. Bu Deli-Mehmed'in nice hikâyeleri vardır, ama biz birini yaza­lım. Bu kaleyi kâfirler kuşatır. Deli-Mehmed kapıyı açtırıp düşmana hücum eder. Diğer müslüman gaaziler de çıkıp düşmana müthiş bir satır vururlar. Bu sırada Deli-Mehmed de şehîd olup, başını bir kâ­fir keser. Deli-Hüsrev denilen arkadaşı, Mehmed'i başsız yerde ya­tar görünce “Bre hey gidi deli, bugün Kurban Bayramında Hak yoluna kurban oldun. Namus değil midir böyle neye yatarsın, bre koma kâfir başını götürür!”

Deyince heman Allahm emriyle başı kesilmiş olan Deli-Mehmed derhal yerinden kalkıp başını kesen kâfire yetişir. Sağ eliyle aşağıya çekip bir muşta vurur ki kâfirin başı hurdahaş olur. Heman Deli-Mehmed küffar içine girüp önüne gelene muşta vurur, yere serer, Düşman bunun üzerine kaçmağa başlar. Bütün gaziler düşmana öyle bir satır vururlar ki kimse kurtulmaz. Deli-Hüsrev de şehîd olur. Deli-Mehmed gelir, Deli-Hüsrev'i kucaklar, öyle kalırlar. Hâlâ ikisi bir yerde yatar. Allah rahmet eyleye. Bu olay yakın zamanda oldu­ğundan, onu gören ihtiyarlar sağdır. Onlardan işitip yazdık. Oradan doğuya yarım saat gidüp:

Garajgal kalesi'ne geldik. Süleyrnan Han asrında Mikloş elinden Makbul-İbrahim Paşa fethetmiştir. Dörtköşe bir palangadır.Kaleye girip seyredemedik. Yine doğuya üç saat gidip:

Büyük Sigetvar kalesi menziline geldik. Dizdar ağanın yemeğini yeyip bu kalede yatmadan doğuya bir saat kadar gidip, Allahın rahmeti ve bağışlaması üzerine olsun:

Süleyman Han türbesi kalesi'ne geldik. 974 târihinde,

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.