FANDOMEÇS/10/285 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/287

Bunlar (Toprak, Ulama Paşa, Battal, Karakaş Paşa, Kral, Tiryaki-Hasan Paşa, Arslan Paşa, Polat tabyaları) dır. Her birinde kırkar ellişer balyemez Nemse ve Macar topları var­dır. Tamamı 263 toptur. Cebehânesi tarife sığmayacak kadar çoktur. Eski kapısı vardır. Biri Budin kapısıdır. Yeni ve de­mir kapıdır. Kapı üzerinde bir köşk vardır. Bir kapısı da gü­neye bakar ve Polata varoşuna açılır. Bu da dört kat demir kapıdır. Kapıların arası askerle doludur. Tavla ve satranç oynarlar. İki kapı önünde kazıklar üzerinde ikiyüz adım uzunluğunda ağaç köprüler, vardır.

İç kale: Büyük kalenin kıblesinde kapı kulu, cebeci ve topçuların oturduğu bir küçük kaledir. Ama sağlamdır. Her tarafında karakolhâneler vardır. Askerler sabaha kadar nö­bet beklerler. Yirmidört adet kale ağaları dolaşıp uyuyanları cezalandırırlar. Çünkü bu kale Kanije'den üç konak ileride kâfiristan içinde kalmıştır. Allah düşman şerrinden korusun.

Ondört mahalledir. Dördü bu kale içindedir. Battalkapı mahallesi, Karakaş Paşa ve Polata mahalleleri…

Dört adet mihrabdır. Süleyman Han camii eskiden meş­hur bir kilise imiş. Çok sülüdür. Fakat kubbeleri kârgir ol­mayıp tavanı kiriş kubbelerdir. Dörtköşe bir çan kulesi var­dır. Şimdi minaredir. Çanının sesi bir konaklık yerden işitilir. 220 basamaktır. Hakîr çıkıp Belgrad'ı seyrettim. Camiin ka­pısının üst eşiğinde celî yazı ile târihi şudur:

  Hudânın Iûtfuna mazharsın elhak kalmadı şübhe
       Ki istûni Belgrad içre yaptı câmi-i âlâ
       Dedim işbu iki mısra içinde böyle üç târih
       Birisi lafzan ve mâna, biri mâna dürür hakkaa
       Yapılub bin yirmi ikisinde buldu itmamı
       Sevaba girdin Ahmed bey idüp bu camii ihyâ     (1022)


Karakaş taşa camii küçüktür. Sonra Veli Bey camii…


Harab cami: Yukarıda büyük kilisenin Hazreti Yahya'­nın nefesi ile yapıldığını anlatmıştım. Sultan Süleyman, ben­zetmek gibi olmasın kâbeleri yerinde olan bu ateşperest şey­tan papasz Milyoş kilisesinin bir tarafında müslümanların, bir

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.