FANDOMEÇS/10/286 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/288

tarafında hristiyanların âyin yapmalarına izin vermişti. Bu kilisede yetmiş seksen kadar sapık kral mezarı vardı. Fetih­ten sonra hiristiyanların suikast teşebbüsü üzerine vali bu kiliseyi baruthane yapmıştı. Kâfirler zamanında yedibin pa­paz, keşiş ve patrik varmış. Bunları da katletmişlerdir. Sonra bu kiliseye bir yıldırım isabet etti. Kilise ve çan kulesi ha­vaya uçtu. Ama yarısı yine cephanedir. Ama kralların gö­mülü olduğu kubbeler mâmurdur. Hâlâ bir kral mürd olsa murdar İaşesini bu kaleye gönderirler. Yahut Belgrad topra­ğından vilâyetlerine toprak getirip ona gömerler. Eğer göme­cek kadar toprak getiremezlerse, hiç olmazsa iki gözlerine konacak kadar toprak getirirler. Bu Belgrad bu derece kâfirlerce makbuldür. Hâlâ bir taşına bin baş, bir ağacına yüzbin leş vermek canlarına minnettir. Bütün hristiyanlar (Ah Estergon vah Budin, vah İstolni Belgrad) diye feryad eder­ler.

Bir papazın Macar târihinde burada gömülü olan kâfir krallarının isimleri yazılı idi.

Burada gömülü sapık kralların adları: Evvelâ kaleyi yapan Miliyaş papaz, sonra Layoş kral 1503'de doğmuştur. Layoş kralın babası Laslo, anası Aneason, Galya kralının kızı idi. Burada yatarlar. Matyaş kral ki Budin kralı idi, Belgrad'ı Fâtihe vermeyen sapık kralın pis oğludur, ikisi de burada yatarlar. Süleyman Han ile Mohaç'ta cenk. edüp ölen kral Lagos kralın İaşesini Süleyman Han bu İstoni Belgrad'a gönderdi. Sonra Süleyman Han Budin'i fethedüp Yanoş krala verdi, ölünce Vezir Süleyman Paşa leşini Belgrad'a gönderdi. Sultan Süley­man ile Budin altında cenkedip Ferdinand kral ile oğlu Makşi kral da İstoni'de yatar. Milen Patori Mikloş, Mikloş Yanoş, Nemet Uyvar kalesinde yatarlar. Büyük Yanoş Kralın veledi Mateyoş kral, Nemse çesarının Prankoprok şehrinde yatar. Topal Hersek, Prag şehrinde ya­tar. Boçkay kral Anpir şehrinde, Sonlok Gabor, Batori Gabor, Kaşe şehrinde, Jil Toski ve Kons Toski (ki bunlar Leh kralıdır) İstoni'de Solabi Yanoş çasar eski Budin'de, Notor İşpan? ve Batori İstivan, (bunlar ispanya vilâyeti hâkimidir) İstoni Belgrad'ı Macar kralları­nın elinden almağa geldikleri vakit cenkte ölüp ikisi de İstoni'de, bü-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.