FANDOMEÇS/10/298 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/300

KÖTÜ TEDBİR YÜZÜNDEN İSLÂM ASKERİNİN BOZULMASI VE MUSİBET VE BÜYÜK VAVEYLÂ. .

Sadrazam, beri taraftan, karşıda islâm askerinin allak bullak ol­duğunu gördü. Gürcü Paşa: (Sultanım, yeniçeri ağasına bir ferman gönderin, yeniçerilerine köprü başındaki eski sağlam metrislerine dö­nüp, köprü başını sıkıca muhafaza eylesinler) dedi. Yeniçeriler buna sevinip (başüstüne) dediler. Fakat (kul tedbir eder, Allah takdir eder).., Cenab-ı Hakkın ezeli hikmetine akıl ermez. Çünkü (Alah bir şey dilerse sebeplerini hazırlar).. Meğer Cenab-ı Hakkın, Osmanoğullarını bozguna uzratıp kâfir askerini sevindirmek muradı imiş.. Yeni­çeriler ferman mucibince metrislerinden çıkıp gerideki metrislerine giderlerken, cenge kızışmış asker bunları gördüler. Yeniçeriler kaçı­yor sandılar.

OSMANLI ASKERİNİN BOZULMASI


Heman sipahiler yeniçerilerin kaçtıklarını görünce (biz kâfiri kı­rarken siz neye kaçarsız) dediler. Yeniçeriler (bize ferman geldi) de­dilerse de kimse inanmadı. Asker, sadrazamın sekban ve sarıcalarının kaçtıklarını zannedip, zâten bahane arayan asker at boynuna düşüp geri döndüler. Yeniçeriler de metrise gireceklerine Rabe nehri üzerin­de ip ile bağlı köprüye yüklendiler. Sipahiler de atlarıyla Rabe suyu­na vurdular, ilk gelenler suyu rahatça geçti. Ben bu hali görünce ak­lım başımdan gitti. Meğer Allah tarafından atım vurulup beri tarafa geçerek kurtulmuşum. Çavuşlar yine yeniçerileri metrislerine girmeğe püskürtmeye çalışırken yeniçeriler, sipahinin, atlarını suya vurduğunu sadrazam sekbanlarının da suya atılıp yüzerek karşı tarafa geçtiğini gördüler, (Ensemizde sipahi olmayınca biz burada bu kadar piyade nişlesek gerek.. Sipahiler kaçtı, biz ne dururuz!) deyip, zabitlerini din­lemeyip karşıya geçmek için köprüye can attılar. Zâten köprü çok zayıf idi. Bu kadar ağırlığa tahammül edemeyip kırıldı. Bütün yeniçeri-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.