FANDOMEÇS/10/300 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/302

Ağa ile Zülfikar Ağanın şehîd olduklarını görünce at boynuna düşüp kızıl kanlar içinde Rabe nehri kenarına gelip suya vurdular ve boğul­dular. Salih Paşa çok çabaladı ise de sonunda boğuldu. Fakat Hacı-zâde Efendi çıplak, güçlükle beri tarafa geçti. Akıllı Samsuncu-başı, köprü başındaki kalabalığa uğramayıp aşağıda tenha yerden selâme­te çıktı.

Derhal kâfirler (fırsat bizimdir. İsâ, Meryem ana, havariler, Sarı Saltıık, Esvet Nikola, Hızır İlyas, Kasım ve Avustos sultanlar bize imdat ettiler. Artık bundan sonra zafer hristiyanlarındır) diye asker­leri, bayrakları, hento arabaları sürü sürü çekip trampete, erganon, loteryani borular, çanlar, davullar çalarak ağır ağır islâm askerini takibederek Rabb nehri kenarına gelip, islâm askerinin suda boğul­duğunu gördüler. Su kenarına çıkan askeri kurşunla vurup yıktılar, islâm, askerini bu halde görünce İsa'ya hamdedip kara şapkalarını çıkarıp, su içinde, kurtulmak için çabalayan askere kurşun yağdırdı­lar. Beri tarafta bütün ordu şaşırıp kalmıştı. Hiç kimsenin aklına, topları ateşlemek gelmedi. Kâfirin attığı bir top güllesi, sadrazamı otağında sadrazamın Mirahor ağası Şahin Paşa oğlunun gerdanını omuzlarından alıp götürdü.

Kâfirlerin bir çoğu burada suyun karşı tarafında ayıptır söylemesi has ve beyaz kıçlarını açıp suda boğulanlara, ve bizim seyirci­lere (Hey Türk hey!) diye, pis elleriyle ve dübürlerine vurup, pek çok herzeler yerlerdi. Ama iyi düşünülürse bu mağlûbiyet, İslâm as­kerine Allah tarafından bir ihtardır. Çünkü, biz (Yenikale) yi fethet­tiğimiz gün Morava üzerindeki köprü kırılmış, düşman askeri suya dökülmüş, bizim asker kâfirlere (hey hey) diye kurşun yağdırmıştık. Suda boğulanlara bizim asker (hey hey) deyip iki ellerini ayıptır söylemesi dübürüne vurup güya şakalar ederlerdi. Bu Yenikale fethimiz bizim asker, askerin ve cephanenin çoğluğundan ve güzel tedbirlerinden sanıp, zaferi Allahtan bilmediler. İşte burada da bize şim­di öyle oldu. Bizim de Rabb'da köprümüz kırılıp öyle suda boğulup, kâfir de bize gözünü açıp hey hey diye bağırırlardı. Çünkü men dakka dukka demişlerdir. Bozmak da, bozulmak da Alahtandır. Allahın hikmetine bakınız ki, üçyüz top ve bunların gülleleri hazır dururken ve topçularda mevcutken, kimsenin aklına düşmanı topla perişan et-İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.