FANDOMEÇS/10/308 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/310

man hademelerime “bre oğlanlar, etrafı gözden geçirin, bu­nun aslı nedir?” dedim. Etrafta insandan eser yok. Ama ora­daki emarelerden iki bin kadar askerin konaklayıp, yeni git­tiklerine kani olduk. Yerde bir kefere çantası içinde bir ka­ra şapka, telâtin derisinden çizme bulduk. Anladık ki kefere taburu imiş.. Meğer kaçmışlar. Hakir “Bre oğlancıklar, Ce-nab-ı Hak bu dağ içinde bize koyun kebabları ihsan etti. Şu kebabı (Ekele, ye'külü) sığasını çekerek yeyip rızk veren Allaha şükredelim.” dedim. Hademelerimden biri “Ağa, kor­karım, bu kebablar domuz etidir” deyince Hey hınzır oğlu hınzır.. Domuz eti olsun da şişde olsun dedikleri, işte bu kebab hakkında söylenmiştir. Siz kâfir evlâdı belinden gelesiz. Domuz eti ile yetişesiz.. Siz sakınasız da ben sakınmayayım mı? İşte koyunları başları, paçaları...” diye gulâmlarıma gösterdim. Aç kurt gibi kebabı yedik. Bir koyun kebabını da meşin sofraya sarıp sakladık. Bu sırada iki gulâmımız çalı dibinde ikî yulaf yükü buldular. (Yârabbi sana hamdolsun, şu amansız dağda bize koyun kebabı ve atlarımıza yulaf ver­din) : (Ve mâ min dâbbetin fi'1-arzi illâ al'1-lâhi rizkuhâ) (Hud sûresi, âyet 6) mânâsı: “Yeryüzünde hiç bir canlı hariç olmamak üzere rızkları Allanın üstündedir” diyerek bu âyeti kerimeleri hatırladık. Yulafın bir kısmını atlara yedirdik. Geride kalanları sırtlarına yükledik. Zevk ve safâlar ettik. Cadde üzerine gidüp ordunun ahvâlinden öğrenmek istedim. Uzaktan Seyfi adlı gulâmım har har soluyarak geldi “Bre ağa, muştuluk., (müjde). Av var. Bir ağaçlık altında iki kâ­fir uyuyorlar. Atları boşanmış gezer. Tutup atları bağladık.” deyince heman gidüp, elim kılıç kabzasında... Kâfirin ağaç­ta asılı silâhlarını aldım. Sonra kâfirin üzerine iki gulâmlarımla atıldım.Yanında meğer silahı varmış…Davranınca heman koluna bir balta vurdum. Silâhı düştü. Gulâmım kâfire sıkıca sarıldı. Ben de kafasına bir balta vurdum. Seslemledi. Bağladık. Diğer kâfiri Kâzım ve Söhrab adlı gulâmlarım der­hal bağlamışlar. Ama bu kefere zevk ehli imiş.. Elinde me­zesi, yanında bir çotura şarabı vardı. Sarhoşluktan zorlaİÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.