FANDOM
EÇS/10/313 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/315

dından esir ve ganimet malları vezir huzuruna geldi. İhsan­lar verildi. Oradan yedi saatte yine doğuya giderken, bazı dostlarla atbaşı beraber olduğumuz sırada, heybeden has ve beyaz gülpenbe Macar ekmekleri çıkartıp, arkadaşlara verince hayret ettiler. (Acaba bu kıtlıkta bu ekmek parçalarını Evliya kande bulurkim?) diye yüzüme aları aları bakarlardı. Hacı-Key Paşa ile gelen zahire arabaları boş kalıp, kalan cephaneleri ve bazı şâhî topları bu arabalara yüklendik. Cep­hane ve bazı ağır yükler hafifledi. Bu menzilde süratle fazla yüründü. Çünkü Love kalesi altında evvelce bozulan Sarı Abaza-Hüseyin Paşadan feryadnâmeler gelüp (elbette efen­dim, Uyvar imdadına yetişesin!) haberleri gelür. Bu yüzden süratle yürünüp:

İslâmın duvan Çavka kalesi'ne geldik. Hâlâ bizim İstolni Belgrad sancağı hududunda subaşılık olup, evvelce anla­tılmıştı. Allah koruya. Selâmet yeri sağlam kaledir. Bu kale­miz yakınında İslâm askeri durunca sadrazam şenlikler için birçok top attı. Dizdarı ve neferleri sadrazama gelip hil'atlar ihsan olundu. Oradan kalkıp yine doğuya 7 saat gidüp, sarp dağlar geçerek:

Polata kalesine geldik. Bu dahi İstolni Belgrad'ımız hük­münde bizim kalemiz olup, hududun son noktasıdır. Nefer­leri, ayanları, dizdarı hep sadrazama gelüp, top şenlikleri yapıldı. Sadrazamdan ihsanlar alıp kalelerine sevinerek git­tiler. Oradan kalkıp yine İslâm askeriyle doğuya 7 saatte gidip:

Began kalesi'ne geldik. İstolni Belgrad'dan akan Şarviz, nehrinin geçit başında dörtken şeklinde küçük bir palanga, olduğunu evvelce yazmıştık. Fakat şimdi sadrazam gelip bu kale altında durunca, kanun üzere top şenlikleri yapıldı. Ka­le ağaları, neferleri sadrazamdan ihsanlar alıp gittiler. Ev­velce Çobaniçse kalesi altında top ile yaralanan peksimet emi­ni Osman Ağa, burada vefat etti. Nâşını sadrazam İstolni Belgrad'a gönderip gömdürdü.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.