FANDOM
EÇS/10/316 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/318

bin. kuruşa kesiştiğimiz vakit, karşıdan bir dost (razı olma!) işâreti yaptı. Ben de anladım ki onbin kuruş eder kâfir idi. Fakat arada Hacı-Paşa olduğundan utanıp beşbin kuruşa razı oldum. Keferelerin atlarını, silâhlarını, diğer mallarını, alıp, onlar için de bin sulye kuruş verdiler. Yedi nefer gulâmlarıma beşeryüz kuruş verdiler. Tamamı yedibin kuruş alıp esirleri Hacı Paşaya teslim ettim. O da kâfirleri tekrar zin­dana, koyup habsetti. Hakîr yanımdaki on kese kuruşumu, kandaşlığım Budin ağası Ömer Ağaya, bütün ocak ağaları, yanında teslim ettim.

Allaha şükür Yeni kalede bizi, Rabe (Rabb) nehri sefe­rinden beri bu kadar zahmet çekmiş iken, kerim Allah lütfedüp nice yere giden mallarıma karşılık:

(Men câe bilhaseneti ,felehu aşrü emsâlihâ.. En'âm sûresi, âyet 160) mânâsı (Kim Allaha bir iyilikle, bir güzelikle gelirse, işte ona bu­nun on katı var.)

Âyeti kerimesi üzere, Cenab-ı Hak giden mallarıma kar­şılık yirmi kat ihsanlar edüp, bir gün ah ve vah dedirtmedi. Doğrusu bu İstolni Belgrad kalesi mübarek bir kaledir. Ne vakit buraya gelsem faydalanırım. Burada bir kurban, pirinç, bal ve yağ alıp, Budin kapısından dışarıda göl kenarında, merhum Gazi Süleyman Paşa türbesi tekkesinde kurbanları, kesip, nice yüz adet fukaralar ve gaziler yeyip, yemekten sonra gülbankı Muhammedîler çekip hakire hayır dualar et­tiler. Burada hünkâr hasekisi Hasan Ağa İstanbul'a doğru yola çıktı. Love altında Hüseyin Paşa bozgunu, Rabe suyu bozgunu pâdişâha bildirildi.


10. CİLT KİTABIN SONU

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.