FANDOMEÇS/11/9 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/11

«Eğer kırk yıl biz sizinle barış yaparsak, ya âl-i Osman kiminle cenk etsin!» (1)

Dedi ve güçlükle elçi yirmiiki yıla razı edebildi. Barış 22 madde üzerine yapıldı. Sadrazam tarafmdan Canpoladlı Bek-ri-Hasan Ağa çasara elçi olarak gitmeğe hazırlandı. Elçi sad­razam yanında rehin kaldı. İlkbaharda elçinin pâdişâha git­mesi, beş kale anahtarlarının pâdişâha gönderilmesi karar­laştı. Pâdişahdan gelen hatt-ı şerifte, saadetlû pâdişâh şöyle yazmış ki:

«Yüce atalarım —toprağı temiz olsun— Süleyman Han barışından fazla haraç verirse, Uyvar, Kanij e, Çavka kalelerimden tâ Rabe .nalnAr ne varıncaya kadar önikişer saat bir sınır verişte barrşım mjrıştır. Ve illâ yok derse, ilkbaharda deniz gibi askerimle gelip, Alman dağ­larında av kuş avlayıp üni vilâyetini harab edüp, Yanık kalesini kuşa­tıp Yayca ve Praga varıncaya kadar üstüne asker çekerim, vaktma hazır olsun!»

Bu hatt-ı eşrif elçi huzurunda okununca, uzağı gören elçi:

«Başüstüne, Rum Pâdişâhı ne isterse peki.. Daha ziyade haraç, daha ziyade sınır verelim. Heman dostluk edelim.»

Deyip, gelen mektubu Canpoladlı-Hasan Ağaya verip d da Pojon kalesi üzerinden çasarın Bec (Viyana) kalesine va­rıp krala verdi. O da başüstüne deyip sadrazama üç günde mektupları gelip, sadrazam memnun oldu.

Uyvar kalesi altında rehin olanı elçi ile Belgrad'a dönül­düğü konakları beyan eder: Uyvar altından kıbleye altı saat gidüp;

Babye gölü konağına geldik. Buradan kalktık. Sadrazam elçiyi geçen sene katlettiğimiz kâfir leşleri arasından geçirdi. Elçi haç çıkararak, kanlı yaşlar dökerek geçüp:


_____________________

(1) Fazıl Ahmed Paşa gibi zeki ve ciddî bir adanrn böyle bir şey söylemesine ihtimal verilemez. Evliya lâfın gelişi, günün bir dediko­dusunu nakletse gerektir. (Z.D.)


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.