FANDOMEÇS/11/17 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/19
bub ve mahbubesi âlâ olur. Halkı Boşnaktır. Garib dostu ha­lim, selim kimselerdir. Buradan (Mecnun Baba ziyareti)...

Buradan kalkıp batıya beş saat giderek:

Vokin kalesine geldik. Engerus krallarından Büyük. Las-lo kral, kızı içün yapmıştır. 937 de Süleyman Han fethetti. Ertesi sene yine düşman aldı. Süleyman Han Budin kalesi fethine giderken bu kaleyi dövdü. Delinen yerlerden İslâm askeri yürüyüş yaparak kaleyi elde etti. O asırda Lâgoş kra­lın kızı May Frav adlı kızın merkezi imiş. Hâlâ iç kalede kat Isat saraylar, sofalar,/büyük köşkler vardır. Kalesi Tuna ke­narında dörtken şeklindedir. Hendeği derindir. Etrafı yedi-yüz adımdır. ... kapısı vardır. ... müslüman mahallesi, üç kâfir mahallesi vardır. Bir Süleyman Han câmü, bir tekkesi, zahire anbarı ve cebhânesi vardır.

Vokin kalesinin varoşu; ... mahallesi, ... camileri vardır. Mescidleri, medreseleri, çocuk mektepleri, tekke, hamam, han ve misafirhaneleri vardır.

Sotin Palangası: Bağ ve bahçeleri çoktur. Suları, mey-valan, eriği pek meşhurdur. Etrafta bol akarsular vardır. Şe­hir o kadar mâmur değildir. Buradan dağlar bayırlar aşıp, batı Tuna kenarından 5 saat gidip, Volkovad kalesine, ora­dan dört saat gidip:

Dal palangasına geldik. Tuna'dan ayrılma bir göl kena­rında dörtken şeklinde bir hisardır. Pojaga sancağı toprağın­da voyvodalıktır. Ösek kazası nâibliğidir. Kale içinde bir ca­mii, mescidi, hamamı, hanı, seksen evi, elli kadar dükkânı, dizdarı, elli adet hisar eri vardır. Bağ ve bahçesi çoktur. Eri­ği, Bojaga eriğinden lezzetlidir. Buradan yine batıya gidip, Ösek kalesine, Ösek köprüsünden ve Darde kalesinde geçip ... saat ağaçlık sahraları da geçerek Erdot ve sonra Leşmart kalelerine, oradan 8 saatte Mihaç palangasına , oradan Seçuy kalesine geçip 5 saatte Bat Ösek, oradan Seksar, bir saat sonra Yetti Palanga, Tuna Palangası, beş saatte Pahşa kalesi,


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.