FANDOMEÇS/11/179 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/181
etrafında duvar yoktur. Hendeği dardır. Varoş içinde (İzzet­tin Sultan ziyareti) vardır.

Ur kalesi denilmesinin sebebi şudur: Kırım vilâyeti üçgen şeklindedir. Sağ tarafı sığ bir denizdir, ölü deniz denir. Herhangi bir gemi veya kayık fırtına yüzünden buraya düşerse batar Onun için ölü deniz derler. Kırım'ın kıblesi Karadeniz, doğusu Azak denizidir. Kıblesi Balıkova kalesi burnudur. Doğusu Kerç burnudur. Batısı bu Ur kalesi ağzıdır. Ölü de­nizle, Azak denizi arası sekizbin adım kısmı Heyhat sahrası­na bitişik karadır. İkinci Sultan Selim zamanında Semiz Mehmed-Giray Han bu Ur boğazına kâfir gelmesin diye bir denizden bir denize hendek kazmıştır. Tatarlar hendeğe Ur dedikleri için kalenin adı da Ur kalmıştır. Tatarlar buraya Ferah Kirman derler. Heyhat sahrasından sonra bu Ur kale­sine gelen, memnun olur. Onun için... bu hendek yüzünden Kırım bir ada olmuştur. Azak denizi kenarındaki Balısıra,Cekşeke ve Arbat kaleleri önünde su çekilince kaleler karada kalıp Ten (Don) nehri Kazakları ikiyüz parça kayıkla Azak altında Kazıklıöz boğazından çıkıp dosdoğru yeni ka­kılmış olan ve içinden su geçen Ur kapısı boğazından geçerek ölü denize girerler. Birdenbire bizim Akkirman kalemizi yağ­ma ederler. İkinci Selim zamanında Kılıç-Ali Paşa Kefe li­manına vardığı sırada Semiz Mehmed-Giray Han da gelip Ali Paşa ile buluşur. Ali Paşa «Baka Han, niçin Ur boğazını kesip Kırım'ı ada haline getirip Azak kâfirine yol açarak bi­zim Akkirman kalesinin yağmasına sebep oldun?» diye Meh­med-Giray Hanı Kefenin Uzunçarşısı başında asmıştır. Za­manla bu Ur boğazı toprakla dolunca Kırım içindeki esirler kaçmağa başladıkları gibi, Kazak ve Kalmaklar da Kırım'a girmeğe yol buldular. Bunun üzerine bu hendek yeniden te-mizlenerek Kırım, ada halini aldı. Bu hendeğin kenarlarına sağlam duvar ve burçlar yapıldı. Şahî ve darbzen toplar, her kaleye ellişer yiğit konuldu. Çünkü o asırda kafirin pek isyanı vardı. Ur kalesi dibinde duvara yanyana iki kat büyük kule yapıldı. Ve iki adet büyük demir kapılar yapıldı ki buİÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.