FANDOMEÇS/11/181 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/183

İNADCI KAZAK VİLÂYETİNE SEFERE GİTTİĞİMİZ KONAKLARI BEYAN EDER.

Ur'dan dışarıda 47 bin Tatar askeri toplandı. 200 bin at ile Heyhat sahrasını kuzeye tam 15 saat gidip durduk. Gece Kırım'dan 20 bin atlı da gelip yetişti. Bu Tatar kavmi öyle uçarlar ki (süratli giderler ki) bunlara kuş yetişmez. Bu se­ğirdimde birisi attan tekerlense geriden gelenlerin atlarının ayaklan altında herise olur, atı da keşkek haline gelir. Üç gün kuzeye, dördüncü gün batıya gidip beş kere at değiştir­dik. Sonra 26 saat segirdip Cirikli denilen, Özü suyu kenarın­daki bir kamışlı adaya geldik. Meğer burada üçbin Kazak, dört defa hatmanlarma isyan edip bu adaya kapanmışlr.

Cirikli adasının fethi: Hanın emriyle heman bütün Tatar atlarından inip ada kenarında düşmanla tüfenkleşirken, ge­riden kırk ellibin Tatar Allah Allah diye sazlık içine atlarıyla girdiler. Derhal üçbin kâfiri yakalayıp Kırım'a götürdüler. İslâm askerinden altı kişi şehîd oldu. Bunları da atlar ile sal. çatıp Kırım'a götürdüler. Bütün Tatar yine kuzeye 7 saat çöl içinde gidip Yılkı nehrini geçtik. Bu nehir tâ Moskof diya­rından gelip burada Özü nehrine karışır. Bu nehirden uğur­suz Rus geçmesin diye Vezîr-i âzam Süleyman Paşa bu Yılkı nehrini çalı çırpı ve büyük ağaçlarla doldurmuş..

Târih

Evliya âşık didi itmamının târihini

Devler bu mâyı bend etti Süleyman geçmeğe...

Küçük Şahin Kirman kalesi: Şahin-Giray Han yapmıştır.. Dörtgen, senlinde nehir üzerinde bir kaleciktir. Etrafı 1100 adımdır. Beş kulesi, iki kapısı vardır. Biri kıbleye, biri yıldız tarafına bakar. Bu ikincisi Doğan geçitlerine bakar iskele ka­pısıdır. Hisar içinde 80 kadar Tatar evleri ve bir camii, sekiz dükkânı vardır. Kale tarafında derin hendekleri, kale diz-İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.