EÇS/11/217 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/11/219

ilmî mübahaselerde bulunan çok değerli bir şahıstı. İki bira­deri daha vardı. Biri Mübârek-Giray Sultan ki Çerkesler vilâ­yetinde yetişmişti. Biri de Dede Mehmed-Giray Sultandı.

Devrin şairlerinden Lem'i Çelebi, Mümin Efendi, Fazlı Çelebi, Emir Medhi Çelebi ve Nedimi Çelebiler Selim-Girayın daima sohbetlerinde bulunan kimselerdi. Selim-Giray aynı zamanda değerli bir şairdi, değerli bir musikişinastı. Selim-Giray efendimizin has sohbetlerinde bulunurdum. Hüseyin Baykara fasılları ederdik. Bu mahrem sohbetlerimizde nice mahbub ve mahbubeler, nice mukallidler bulunurdu, ölüyü güldüren bu mukallidlerden Torba Ahmed Çelebi, Edirneli Neyzen Derviş Receb Çelebi, Cilve Çavuş, Çakman Çelebi, Bo­razan Osman Çelebi meşhurları idi. Bu veledizinaların taklidleri, yetmiş türlü hiyleleri insanı şaşırtırdı. Bu Şehzade Selim-Girayın ne kadar medhini etsek azdır. Allah kendisine Hanlık nasib ede... Hamdolstm sohbetleri şerefi ile şereflen­dik vesselam.

Sonra sefer yoldaşım Mehmed-Giray oğlu Ahmed-Giray Sultan, 1073'de Fâzıl-Ahmed Paşa Uyvar seferine giderken bu .Ahmed-Giray Sultan altmışbin Kırım Tatarı ile gelmiş ve İs­veç vilâyetlerine kadar bütün Leh, Çeh, Alman şehirlerini harab etmişti. Yine Mehmed-Giray Hanın diğer oğulları ivaz Giray, Canbe Giray, Mübarek Giray Sultanlardır.

Bunlardan başka Kaçı bağları yakınında oturan Hacı Giray Sultan, sonra Safi Giray Sultan, Kırım Giray Sultan....

Kırım vezirleri: Evvelâ Mehmed Ağa, Sefer Gazi Ağa, vezir namlı Kaytas Ağa, Ahmed Ağa, Şahpolad Ağa, Alev Ahmed Ağa, Defterdar İslâm Ağa, Sefer Ağa-zâde İslâm Ağa, Karın­daşı Benas Mehmed Ağa...

Etraftaki köy, kale ve kasabalar: Bahçesaray'ın doğusun­da Akmescid ki, Kalgay Sultanların tahtıdır. Kıblesinde iki merhale yerde Tat ili nahiyeleri.. Güneyde bir menzil yerde Menkub, tam güneyinde iki konak yerde Balıklova, batıya meyilli iki günlük yerde İnkirman ve Sarkirman kaleleri var­dır.

İÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.