EÇS/11/21 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/11/23

Süleyman Han fermânıyla 66 parça kale zabtettikten sonra bu Eğri kalesine sarılır. Kırk gün ve gece döver ise de şid­detli kış basar, fetihsiz geri döner. Nihayet 1004 senesinde Üçüncü Sultan Mehmed Eğri gazasına giderken 1005 senesi Safer ayının birinci günü bizzat Sultan Mehmed kuşattı. Kâ­firler iç kaleye kaçtı. Kale zabtolundu. Ertesi Saferin ondo-kuzuncu günü kâfirler aman ile çıktılar. Kâfirler silâhsız çı­kıp giderken ,onlar Hatvan'da ümmeti Muhammed'i, nasıl kırdılarsa, onları da kılıçtan geçirdiler. Ancak beyzadeleri kaldı. Kale muhafazası, Anadolu eyâletiyle Koca-Mehmed Paşaya verildi. Fetih-içün Çatal-zâdenin güftesi:


Nemseden Sultan Mehmed aldı Eğre kalesin (1005)

Eğri kalesi eyâlettir. Tuğ ile beylerbeyilere sadaka edilir. Sultan İbrahim zamanında doğancıbaşılıktan çıkan Ak-Mehmed Paşaya vezirken ihsan olundu. Ondan sonra vezirlere verilmek, Sultan İbrahim kanunu oldu. Altı sancaktır. (Sunluk, Hatvan, Sıçan, Kermat, Baçka, Segedin) sancaklarıdır.

Eğre (Eğri) sancağı paşaların kendi tahtlarıdır. Pâdişâh, tarafından vezirinin hası 650 bin akçadır. 9 zeamet, 357 timâr erbabı, alaybeyi, çeribaşısı ve yüzbaşısı vardır. Paşasının ve timâr erbabının cebelileriyle birlikte sefer zamanında 20 bin seçme, silâhlı, heybetli, mükemmel askerleri olur.

Askeri taifesinin zabitlerinden Nemse hisarı, Macar hi­sarı, aşağı varoş, Baruthane kalesi dizdarları vardır. Bunlar­dan başka kırk adet tuğ ve sancak sahibi ağaları vardır. Sağ, sol ve batı hisar, beşli, martoloslar, gönüllü ve yerli topçu, yerli cebeci, yerli kumbaracı, yerli barutcubaşı neferleri ile tamamı 12 bin pürsilâh kale neferleri vardır. Dört yeniçeri odası ile, bir kapı kulu yeniçeri ağası vardır. Oniki oda Frenk hisarında yerli yeniçeri odalarıyla başka yeniçeri ağaları vardır. Hakîr, emri şerifini götürdüm. Ama talihimize, paşa ile Dobroçin varoşuna para tahsiline gitmişler. İki adet kapıkulu topçubaşı odaları, iki oda kapı kulu odalarının ağaları vardır. Hâlâ 1500 adet yerli yeniçerileri vardır. Bunlardan
İÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.