EÇS/11/23 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/11/25

rin sağ tarafına koymasıdır. Şimdi orada, duvar dibinde al­tın alemli ve yeşil zarf içinde durur. Gece gündüz bu müba­rek sancağın dibinde, kandil yanar durur. Bütün Eğri ve serhad halkı buna itikad ederler. Hattâ Sultan Mehmed Han Gazi Hırıştoş yaylâsmda yedi kral ile çenğe gittiğinde, Pey­gamberimizin asıl büyük sancağı yerine buradaki sancak parçasını götürür. Allanın hikmeti bu cenkte üç alemdar (sancak tutan) şehîd olur. Alemdarlar şehîd oulnca Cenab-ı Hak habibi (sevgili peygamberi) yüzüsuyu hürmetine, san­cak yere düşmeyip bir delikli taşa geçmiş bulunur. Hâlâ bu camii şerifte Resulullâhın sancağı o delikli taşa geçmiş du­rur. Bunları, o gazalarda bulunup gören kırk elli ihtiyardan, sahitlikleriyle yazdım. İtikad sahibi her kim bu sancağın di­binde iki rekât namaz kılsa, Allanın emriyle her arzusu yeri­ne gelir.


Macar hisarı: Frenk hisardan batıya elli adım enli hen­dek üzerinde kârgir bir köprüden geçerken, bu iki hisar arası, gayya kuyusu gibi korkunç ve derin bir uçurumdur. İki kale halkı sularını bu hendeklerden alırlar. Macar hisar tabyası üzerinde Ali Paşa tabyası vardır. Üzerinde oniki balyemez top bulunur. Bir topuna (Şahin topu) derler, bu serhadlerde eşi yoktur. Macar hisar ortasında Zurnazen-Mustafa Paşa tabyası vardır. Şehrin dört tarafına havaledir. Bu tabya ya­kınında büyük bir manastır vardır. Benzetmek gibi olmasın bütün kâfir diyarının, Erdel ve orta Macar keferesinin kâbesi gibidir. Buna yakın Hünkâr tabyası vardır. Bütün tab­yalardan sağlamdır. Frenk ve Macar hisarlarının etrafı üçbin germe adımdır. Onbir köşedir. Her köşesinde tabyalar, kule­ler, burçlar, dirsekler, mazgal delikleri vardır. Ama dizdar ve neferleri hep başkadır. Dört taraflarında her gece ellişer adam nöbet bekler. Macar hisarın paşa sarayı vardır Onun için bu hisar daha sıkı beklenir. Saray pek muhteşemdir. Ka­pı kulu ağası bu kalede oturur. Yakınında bir su kuyusu var­dır. Paşa sarayı meydanında iki adet esir zindanı vardır. Her birine ellişer ayak merdivenle inilir. Paşa camii bu zindan
İÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.