EÇS/11/24 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/11/26

yakınındadır. Uzunluğu ikiyüz, enliliği yüz ayak kârgir ca­midir. Büyük cebehâne, Küçük Paşa camii de bu saray meydanındadır. Ama bu camiin içi asker yiyeceği ile doludur. Ka­pısı üzerindeki târih:


Bir yâ Hatif didi târihini Bârekâllah câmi-i cennet mekân (1023)

Bu iki hisarın da altları boştur. Mağara ve kemerlerle tutuşturulmuştur. İçleri cephane İle doludur. Kuşatma sırasında halk bu mağaralarda korunur. Bu mağaralarda büyük toplar vardır. Bu yeraltı mağaralarında şehrin urgancıları ip bükerler. Macar hisarında yirmi adet dükkânlardan aşağı­da elli adım kıbleye bakan dört kat kemer kapılar vardır. Bu kapıların arasındaki kemerler kasten karanlık yapılmış­tır ki ,düşman girince gözleri görmez ve yürüyemez Ama içeridekiler onları görüp vururlar. Bütün kapıcılar ve silâh­ları bu karanlık kapı aralarında bulunur. Kapı üzerinde bir büyük tabya ve onun da üzerinde bir saat kulesi vardır. Çanının sesi bir konak yerden işitilir. Dışarıda zincirle asılı köprüden geçilince kıbleye yüz adım yokuş aşağı inilirse bir iapı daha vardır.' Bunun üst eşiği üzerinde beyaz mermerden bir arslan heykeli vardır ki dili demirdendir. Bunun demir dil yapılmasına sebep, insanoğlu da demir düli olup, dilini tutsun ve hezeyan söylemesin diyedir. Yine bu arslanm ya­nında kapı üzerinde beyaz mermerden iki başlı, kanatlarını açmış karakuş tasviri vardır. Bu kuşların da demirden dil­leri vardır. Eski hekimler demişler ki: «Bu Eğri kalesi iki kaledir. Kuşların pâdişâhı karakuş gibidir, elden kaçırmayasız. Bu kaleyi düşmana uçurmayasız, iki başlı, iki dilli hâkim olmayasız» işaretini etmişlerdir. Kalenin bu tarafı seksen ar­pa yüksekliğindedir. Adam yukarı baksa sarığı düşer. Her sene onikibin reâyâ bu hisarı ve hendekleri tamir edip temiz­lemeğe memurdur. 1068 de Köprülü-Mehmed Pasa bu varoşu büyük ve sağlam bir kale içine almıştır.

Eğre (Eğri) kalesinin varoşu: Bu beşken şeklindeki ka­lenin etrafı onikibin adımdır. Beş kapısı vardır. Kıbleye ba-


İÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.