FANDOMEÇS/11/26 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/28
vardır. Kahvehaneleri süslüdür. İki adet hamamı vardır. Biri iç kale kapısından aşağıda köprü başında ferah, sanatlı Valide Sultan hamamıdır. Biri de Felemet kapısı yakınında so­ba hamamı vardır. Küçüktür, fakat şehir içinde 800 den faz-la sobalı hamam vardır diye vilâyet âyânı övünürler. Kadın­lar ev hamamlarında yıkanıp, çarşı hamamlarına pek az gi­derler. Beş adet küçük tüccar hanı vardır. Birine ağır bazirgânlar, ekseriya reâyâ kefereler konarlar. Herkesin kapısı mi­safirlere açıktır. Birçok konakların kapısı üzerine:


Bî tekellüf biyabhâne-i ma'

Mısraı yazılıdır. Bolluk şehirdir. Beyaz ekmeği, Leh ta­vuğu püryanı, bir okka beyaz poğaçası, ve yağlı çöreği bir akçadır. Tavuk böreği ve gerde çöreği meşhurdur. Bir okka semiz koyun eti üç akçaya, bal ve yağ sekiz akçayadır. Mey-vaları hesabsızdır.

Hatvan kapısından, Felemet kapısına kadar dörtbin ger­me adımdır. Su ve havası lâtif olduğundan mahbub ve mah-bubeleri meşhurdur. Ama edeblidirler. Halkı Boşnaktır. Ama güzel Macarca ve Nemçece bilirler. Hile bilmezler. Hepsi de hergün Fülek, Soçan, Kermat, Semendire, Honot kalelerinin kâfirleriyle cenkederler. Çünki Eğri kalesi bu kâfir kaleleri­nin tam ortasındadır. Bu kaleler kâfirlerine (orta Macar) derler. Eğre reayası hepsi Orta Macardır. 9600 bağ vardır. Kışı biraz şiddetli olur. Ama yazı yaz, kışı kıştır. Bilginler ve şâirler yeridir. Doktorları, cerrahları çoktur. Gençleri ze­ki ve anlayışlı, yiğitliğe düşkündürler. Tarlaları geniştir.

Eğri kalesi ziyaret yerleri: Hatvan kapısından dışarıda, çeşitli kuşların ötüştüğü bir mesirede, köşkleri, fukara ev­leri ile bir Bektaşi tekkesi vardır. Bir yüksek kubbe içinde Dede Sultan gömülüdür. Mezarının etrafı çeşitli güzel yazı­lar, şamdanlar ve kandillerle süslü bir abdallar yeridir. Yet­miş seksen fukarası vardır. Çateye gidenler, yağmalarından bunlara verirler, onunla geçinirler.

Bu şehri seyrettikten sonra ertesi gün Eğri paşası Meh­med Paşa, Dobroçin'den gelirken, biz de karşılamağa çıktık.


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.