FANDOMEÇS/11/299 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/301
nâhiyesindedir. 10 bin adet konak vardır. Başka bir Kelenteri, dorogası, kadısı, şeyhbenderi ,yasavul ağası, hâkimleri vardır. Yetmişaltı adet mihrabdır. (Burada on satır açık vardır.)

Buradan yine gemiye binip, rüzgâr ters esti. Karşı taraf­ta Ejderhan ve Bâlu Han taraflarına geçelim derken Ha-zer'in kıblesinde dağıstan toprağında:

Kanlı Sevinç (Suyenç) nehri menzili: Kenarına yetiştik. Demir atıp yattık. Bu mel'un Hazer denizi hiç bir denize ben­zemez. Sığınacak adası yoktur. Evvelce içinde olan mahlûk­ları yazmıştık. Ama içindeki gemilerle zahmet çekmemiştik. Doğrusu evvel ve âhır deniz seyahatinden hoşlanmayıp, Ce­zayir'i, Tumıs'u, Trablus'u, Hindistan'ı görmemiştim. Allah hayırlısı nasib ede.. Bu Kanlı Sevinç kenarında iki gün kal­dık. Özdemiroğlu Osman Paşa burada kırk gün durup bir namazgah yapmış, ağaçlık bir yerdir. Hakîr bu ibâdet yerin­de secdeye varıp Hazer denizinin belâsını unutup taze can buldum. Yine buradan gemilere binip hareket ettik ve ye­dinci saatte:

Terek kalesine çıktık. Dağıstan pâdişahının mektupları­nı kale kapudanına verdim. Kalede rehin olan Kabartay? ve Tavustan beylerine de mektuplarını verdim. Kale kapudânı bize itibar edip yer gösterdi ve yiyecek içeceklerimizi verdi. Allaha şükredip, bir daha gemiye binmeğe tövbe edip, kale­nin seyrine başladım. Bu Terek kalesi, Acemin Balo kalesinin batısında 300 mil deniz ötesindedir. Burada altı gün zevk ve safâlar ettik. Eskiden Komuklar elinde küçük bir kale imiş. Nûşirvan yapısıdır. Sonra gemilerle gelip Moskof almış..

Uğursuz Rus sakalibesi, inadcı Kazak ve Moskof keferesi:Terek nehrinin Hazer'e döküldüğü yerde, Hazer'in güneyin­de, Dağıstan ülkesine girmiş bir körfez nihayetinde üçken şeklinde iki kat taş kaledir. Etrafı 9 bin adımdır. Hendeğin­de Terek suyu akar. Moskof kralının Dağıstan hududunda, ve hududunun sonudur. Batı tarafı karadır. Çerkezistan ve

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.