FANDOMEÇS/11/305 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/307
Saray şehrinin yeri: Hazer'e iki mil kuzeyde İdil nehri kenarında büyük bir şehir imiş. İdil nehri bu şehrin kuzeyin­den ve batısından geçip güneye akarak Hazer denizine dökülür. Tatarlar gelip önce bu saray toprağında birleşip çoğalırlar. Cengiz Han, cihangir olup, kendine itaat etmeyen kral­ların memleketlerini harab dibab, ahalisini kebab ederdi. Hâ­lâ Tatar kavmi merhametsizdir. Bu Tatar kavmi hakkında Hazret-i Peygamberin hadîs-i şerifi vardır:

(İnnallahe Cünûden bi'l-meşrıkı ismühümüttürk yentekimü bihim...)

Bu şehir hâlâ Moskof elindedir. Ama bütün reayası ve as­kerinin yarısı Heşdik Tatarıdır ki, müslümandırlar. Yarı as­keri moskof keferesidir. Kırk parça gemiye kumanda eden İdil nehri kapudanı da hakimlerinden biridir.

(Saray şehrinin mâmur binaları): Tamamı dokuzbin tah­ta ve saz örtülü uğursuz evleri vardır. Yedi adet büyük ki­liseleri vardır.

Hâlâ bu Saray şehri çeşitli Tatar kavimleriyle doludur. Moskoflar hıristiyandır. Ama bunların asılları da Tatardır. Nogay, Yaman, Şidak ve daha türlü Tatarlar burada oturur­lar. Asıl yurtlarıdır ama, Moskof galebe ettikten sonra Mos­kova reâyâ olmuşlardır. Bu Tatar helâl haram bilmezler. Canlı ne varsa yerler. Ekmek yemezler. Yerlerse karınlarina yapışıp ölürler. En sevdikleri at etidir. Çoğu at etini kanını akıta akıta çiğ yerler. Su yerine boza ve kımız, deve sütü içerler. Bu Tatarların dilleri de birbirinden ayrıdır. Yalan ve iftira bilmezler. Sıcak yemek yemezler. Hepsi soğuk ye­mek yerler. Onun için çeşitli hastalık yoktur. Sahralarda otu­rurlar. Deve arabalarıyla binip göçerler. Cengiz handan beri şafiî mezhebi müslümandırlar. Bu Tatar kavmi, hıristiyanlardan Kazak, Leh, Çeh, İsveç, Moskof, Mojik, Erdel, Orta Macar, Kurs, Nemse, Felemenk kâfirlerinin memleketlerini istilâ ve yağma edip, kılıçtan geçirip geride kalanlarını esir olarak getirip müslüman ederler.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.