FANDOMEÇS/11/313 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/315
İÇİNDEKİLER

Sahife BAŞLIK

5 Love ve Litre kaleleri kurtarmasına gidildiği


6 Estergon ve Vişgrad kalesi


7 Vişgrad şehri


8 Love ve Litre kalelerine sefer edilmesinin konuşul­ması.


10 Uyvar kalesi altında rehin olan elçi ile Belgrad'a dö­nüldüğü konakları beyan eder.

11 Estergon, Budin, Pentili, Ösek, Dal ve Vokvar kale­sine gittiğimiz.

12 Cihad yeri Belgrad kalesi 13 Belgrad'dan Eğri vilâyetine, oradan Engerus vilâye­tinde Nemse kralına gittiğimiz konakları beyan eder

14 İrek kasabası, Garkoviçse kasabası, İrem bağı Furuşka kasabası, Salankamin kalesi.

15 Karlofça ve Petervaradin kalesi


16 Varadin, Kiviz ve Baboştra palangası


17 Oyluk kalesi ve şekilleri

18 Vokin kalesi, Sotin ve Dal palangası


19 Budin kalesi, Budin'den kalkıp Eğre vilâyetine git­tiğimiz konaklan ve kaleleri beyan eder.

20 Selâmet yeri Hatvan kalesi, yeri ve şekilleri


21 Eğri kalesi


23 Şeriat hâkimleri, Eğri kalesinin yeri ve şekilleri

24 Macar hisarı

25 Eğre kalesinin varoşu


26 Barudhâne kalesi


27 Eğri kalesi ziyaret yerleri


28 Mehmed paşa ile Eğri'den orta Macar diyarında fetholunan kalelere gittiğimiz konaklan beyan eder,. Eğri muharebesi özeti.

31 Eğri taburu şehidler ziyaretgâhı, kenkuş varoşu.


32 Kengüş keferesinin vergiden muaf olmasının sebe­bi, Pülek kalesi.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.