Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages


EÇS/11/315 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/11/317

tından Engerus Alman diyarlarından tâ Bahrimuhit kenarlarında İspanya Donkarkız, Danimarka, Fele­ menk vilâyetlerine ve Amsterdam şehrine (Lonçate,, Karvine, Hollanda'ya Prandebursk) Braka, İsizine şehirlerine velhâsıl yedi krallık yerde tâ Vo nehri kenarına varıncaya kadar gittiğimiz konakları be­ yan eder. 102 Alman An pran kalesi.

104 Kaşevar şehri, Pojon kalesi.


105 Macaristan vilâyeti beyanmdadır.


106 Golgofça kalesi, Litre kalesi.


107 Uy var, Ciğerdelen, Çan Bey kaleleri. 108 Budin'den Eğri eyâletlerinde Hatvan, Sonlok, Segedin, Tameşvar eyâletlerinde Çanad, Lipve, Madova ve Göle sancağının Varad eyâletinde Senköy sanca­ğı ve diğerlerinin kaleleri yoklamasına gittiğimiz, menzilleri beyan eder.

109 Hatvan kalesi, Sonlok kalesi.


110 Çekorad kalesi, Bankoyca palangası.


111 Kaleça eski palangası, Baye palangası, Paye kalesi


113 Kobele palangası.

115 Martinos kalesi, Segedin kalesi,


116 Çanad kalesi ve şekilleri.


117 Başova kalesi.


119 Göle kalesine gittiğimiz konakları beyan eder.

122 Hakirin Sergüzeşti.

124 Meşhur şeyleri, Göle ziyaret yerleri, Salanta palan­gası ve Fektebatur palangası.

125 Varat kalesi ve hisarı. 126 Varad kalesi yerinin şekilleri 130 Varad vilâyetinden Erdel Hayduşak vilâyetine ve di­ğer kalelere gittiğimiz konakları beyan eder.

131 Senköy kalesi ve Erdel hududunda Sikelhit kalesi 132 Poymezo kalesi, Henot nahiyesi ye Şebeşvar kalesi 133 Çehivar kalesi, Aranyoş Mekeşvar kalesi ve Ebram kalesi

İÇ LİNKLER[]

DIŞ LİNKLER[]